Dat gaat met veel geweld gepaard en zal de onenigheid tussen Koerden en Turken niet oplossen. Die oplossing kan alleen via dialoog totstandkomen en daarom dring ik in Kamervragen aan op meer bemoeienis met Turkije dat met de invasie in Irak echt helemaal op het verkeerde spoor zit.
Vragen van het lid Van Bommel (SP ) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Turkse aanval op Noord-Irak
1. Wat is naar uw informatie de omvang van de invasiemacht die Turkije heeft samengebracht ter bestrijding van Koerdische strijders in Noord-Irak? Is het juist dat 22 bataljons met in totaal 10.000 grondtroepen op vijf plaatsen de grens met Irak overtrekken? (1) Hebt u informatie over de duur; de militaire en politieke doelen van de Turkse operatie in Noord-Irak?
2. Is de NAVO geïnformeerd over deze interventie? Zo ja, op welke wijze?
3. Herinnert u zich uw antwoord op vraag 6 en 7 van Aanhangsel 220 (2) waarin u stelt dat indien de Turkse acties van beperkte duur zijn, de territoriale eenheid van Irak of de regionale stabiliteit niet in gevaar hoeft te komen? Wat is uw opvatting thans over de invasie?
4. Deelt u de opvatting dat deze invasie een schending van het internationale recht si? Indien neen, waarom niet?
5. Wat is uw beoordeling van de opvattingen van de Koerdische regionale regering van Irak dat ze de PKK niet actief zullen bestrijden? (4) Deelt u de opvatting dat een politieke oplossing van de Koerdische problemen in Turkije zeer urgent is? Indien neen, waarom niet?
6. Welke bilaterale stappen bent u bereid of voornemens te nemen ten aanzien van Turkije om te komen tot een politieke oplossing van het Koerdisch probleem, daar u van mening bent dat militaire middelen niet toereikend zijn om de Koerdische kwestie op te lossen. (5)
7. Deelt u de opvatting dat het verontrustend is dat regionale overleg plaats heeft zonder dat de politieke belangen van de verschillende Koerdische minderheden in Irak, Iran, Syrië en Turkije aan de orde komen? Indien neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid aan te dringen op internationaal overleg met Koerdische deelname? Kunt u dat toelichten? (6)
8. Deelt u de opvatting dat het ongewenst is dat de VS onbemande vliegtuigen leveren aan de Turkse strijdkrachten om operaties in de bergen van Noord-Irak uit te voeren, dan wel gemakkelijker te maken? Deelt u de opvatting dat dit een ongewenste internationalisering en militarisering van de verhoudingen in het Midden-Oosten is? (7)
Bronnen
1.The Independent, 21 oktober 2011, “Turkey sends 10,000 troops to Iraq border”, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-sends-10000-troops-to-iraq-border-2373596.html. Zie ook President Gül Announced “Revenge” after PKK Attacks, http://bianet.org/english/english/133553-president-gul-announced-revenge-after-pkk-attacks.
Hürriyet Daily News, 23 okotber 2011. “Three soldiers killed, six injured in southeastern Turkey”, http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=three-soldiers-killed-six-injured-in-southeastern-turkey-2011-10-23.
2. Aanhangsel 220, vergaderjaar 2011- 2012. Antwoord Kamervragen d.d. SP 6 oktober 2011.
3. Idem. Zie antwoord 8 en 9, Aanhangsel 220
4. Zie bijvoorbeeld ”Iraq condemns PKK’s raids into Turkey but won’t move against group”. Zie http://www.kansascity.com/2011/10/20/3219763/iraq-condemns-pkks-raids-into.html
5. Aanhangsel 220, vergaderjaar 2011- 2012.
6. Hürriyet Daily News, 21 okotber 2011. “Diplomacy steps up in Turkey’s terror fight”. Zie http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=diplomacy-steps-up-in-turkeys-terror-fight-2011-10-21
7. Zie “Sunday’s Zamzn , 25 september  US-Turkey agree on delivery schedule for Predators”  http://www.todayszaman.com/news-257859-us-turkey-agree-on-delivery-schedule-for-predators.html.

F
E
E
D

B
A
C
K