Vandaag werd het verdict uitgesproken door het ”Permanent Peoples’ Tribunal on Turkey and Kurds” in het Europees Parlement.
Het PPT is een internationaal opinietribunaal opgericht door internationale juristen en intellectuelen. Op vraag van slachtoffers onderzoekt het PPT schendingen van mensenrechten en volkerenrechten en doet daarover een uitspraak

Eerder dit jaar, op 15 en 16 maart, werden in Parijs verschillende sessies gehouden over het vermeend schenden van internationaal recht en internationaal humanitair recht door de Turkse Republiek en de vertegenwoordigers van de Turkse staat in hun relatie met het Koerdische volk en hun organisatie.

Het verdict van de PPT omvat volgende belangrijke bevindingen die als leidraad moeten dienen voor alle relevante internationale organisaties en instituties:

  • De PPT houdt de Turkse staat verantwoordelijk voor het ontkennen van het recht op zelfdeterminatie van het Koerdische volk, het ontkennen van de identiteit van het Koerdische volk en de onderdrukking van hun participatie in het politiek, cultureel en economische leven van het land. Dit wordt naar voren geschoven als voornaamste oorzaak van het gewapend conflict tussen Koerden en Turken.
  • De PPT stelt dat de gewapende confrontatie tussen Turken en Koerden een non-internationaal gewapend conflict betreft dat onder internationaal humanitair recht valt. De PPT verwerpt de claim van de Turkse staat dat dit conflict een geval van terrorisme is en dus moet worden behandeld onder de anti-terrorisme wet.
  • De PPT bevindt de Turkse staat, de Turkse president Recep Tayip Erdogan en de leider van de militaire operaties tegen de Koerdische steden tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2017, generaal Adem Huduti, schuldig aan het begaan van oorlogsmisdaden gedurende deze periode. De PTT besluit dat president Erdogan verantwoordelijk is voor het aanzetten en legitimeren van disproportioneel geweld van de operaties tegen de gewapende Koerdische strijders en de burgerbevolking door herhaaldelijk de Koerden die in de conflictgebieden wonen en hun gekozen vertegenwoordigers te karakteriseren als terroristen.
  • De PPT bevindt de Turkse staat schuldig aan staatsmisdaden- buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen, uitgevoerd door verschillende afdeling van de staatsveiligheid en geheime diensten, in Turkije en elders, vooral in Frankrijk.

Volgende aanbevelingen werden geformuleerd:

  • Turkije moet onmiddellijk stoppen met zijn militaire operaties in Syrië en moet zijn troepen terugtrekken.
  • Turkije is verplicht om de personen verantwoordelijke voor de oorlogsmisdaden begaan in Zuid Anatolië tussen 1 januari 2015 en 31 januari 2017 te vervolgen en te straffen.
  • Turkije moet de rechtsstaat herstellen, de noodtoestand eindigen en de Europese Conventie van de Rechten van de Mens implementeren.
  • Turkije moet de onderhandelingen (die onderbroken zijn in 2014) voor een vreedzame oplossing voor het conflict hervatten.
  • In de conclusie van een vredesakkoord moet er een amnestie worden afgekondigd voor de misdaden die begaan zijn gedurende het conflict en alle politieke gevangen moeten worden vrijgelaten.

Na de mededeling van het verdict kwamen verschillende sprekers van politieke partijen, internationale waarnemers en maatschappelijke organisaties aan het woord.

Het belang van dit verdict werd onderstreept.

De sprekers wezen op het onrecht en het geweld dat nog steeds doorgaat in en buiten Turkije. De PKK heeft al verschillende keren bewezen een betrouwbare gesprekspartner te zijn en ten alle tijden de conventie van Genève respecteert. Daarom is het nogmaals duidelijk dat dit conflict niet politiek opgelost kan worden zolang de Turkse staat de PKK niet betrekt in het zoeken naar een oplossing.

De hoop leeft dat dit verdict een precedent kan scheppen voor alle toekomstige processen over de Koerdische kwestie, in Europa en Turkije en dat men de moraliteit van die verdict niet kan ontkennen.

Klik op de pdf onderaan voor een uitgebreide versie van de resolutie van de PPT

Downloaden (PDF, 2.27MB)

Klik hier voor de video van het verdict.

 

F
E
E
D

B
A
C
K