Met Hamas in het zuidwesten, Syrië in het oosten, Libanon/Hezbollah in het noorden en Turkije in het noordwesten is de Iranese omsingeling van Israël voltooid. In het geval van een Israëlische aanval hoopt de regering in Teheran op deze manier niet alleen tijdig gewaarschuwd te worden, maar kan het ook onmiddellijk van alle kanten terugslaan.
Niemand had verwacht dat NAVO-lid Turkije zó ver zou gaan door militair te gaan samenwerken met Iran. Turkije is het meest gemilitariseerde, ondemocratische en instabiele NAVO-lid. Achter de schermen bepalen militairen en fanatieke Islamieten de politieke gang van zaken. In Koerdistan vindt een volledige oorlog plaats waarin mensenrechten op grove wijze worden geschonden. Turkije ligt voortdurend met NAVO-partner Griekenland overhoop en bezet noord- Cyprus (een deel van EU dus!). Turkije heeft gemakkelijk toegang tot westerse wapens; het neemt deel aan ontwikkelingsprogramma’s voor nieuwe wapensystemen; het is bezig een eigen wapenindustrie op te zetten. Bij de oorlog tegen de Koerden en het conflict met Griekenland en Armenië zullen veel Moslims die in Nederland wonen in actie komen tegen de Nederlandse overheid. Een mooi moment, om er per direct mee te stoppen en hun lidmaatschap van de NAVO op te zeggen. Mooi zo dan kunnen meteen al die subsidies stopgezet worden.
 Vanuit de bevolking is veel weerstand tegen een Turks lidmaatschap, en het is noodzaak om dat serieus te nemen. Bijvoorbeeld door een referendum te houden. Stop onmiddellijk de waanzinnige onderhandelingen  EU-lidmaatschap van Turkije, die zijn nu  helemaal van de baan.Turkije voldoet niet aan de eisen voor de vrijheid van meningsuiting en weigert Cyprus te erkennen. De harde toetreding voorwaarden worden nooit voldaan door de Turkije. De Koerdische minderheid in Turkije zal de strijd dan met hernieuwde kracht voortzetten  en proberen om hun gebieden bij de hele Koerdistan (Iranese, Irakese en Syrische Koerdistan) aan te sluiten. Een burgeroorlog wordt zeker het resultaat. EU kandidaat Turkije die zichzelf beschouwt als de trotse erfgenaam van het Ottomaanse Rijk én als het meest vooruitstrevende Islamitische land, haalt op deze manier een oorlog van miljoenen naar Europa…Bij de vorming van een onafhankelijk Koerdistan zal Turkije onmiddellijk reageren. Turkse troepen zullen het gebied binnenvallen en de belangrijkste olievelden bezetten. Er komt een grote oorlog! Dus zal er niet snel een vrede van komen, sterker nog EU  wordt ook meegesleept om barbarse doelen te bereiken.
Met de uitbreiding vd EU met Turkije haalt Europa Het Paard van Troje binnen.

Troje, Smyrna en nog een paar eeuwenoude Griekse steden, liggen nu in… Turkije.
De geschiedenis over de val van Constantinopel, dat de schrijver Phrantzes ons heeft nagelaten. In Europa waar alleen gejankt wordt om de moslims en nooit om christenen, joden, boeddhisten of Hindoes, zou het immers niet Politiek Correct zijn om de details van de val van Constantinopel te kennen…Bij het vallen van de avond, als Mohammed II de muren van Theodostus onder vuur neemt, vlucht de bevolking de kathedraal van de Heilige Sofia in, begint psalmen te zingen en te smeken om goddelijke barmhartigheid. De patriarch leidt bij kaarslicht de laatste mis en, om de beangsten te troosten, roept hij: ‘Wees niet bang! Morgen zullen jullie in de Hemel zijn en zullen jullie namen tot het einde der dagen voortleven!’ De kinderen huilen en hun moeders
snikken: ‘Stil maar mijn kind, stil maar! We sterven voor ons geloof in Jezus Christus! We sterven voor onze keizer Constantijn XI en voor ons vaderland!’
De Ottomaanse troepen dringen met tromgeroffel door de openingen in de ingestorte stadsmuren naar binnen, overweldigen de Genuese, Venetiaanse en Spaanse verdedigers, slachten iedereen met hun kromzwaard af, stormen vervolgens de kathedraal in en onthoofden zelfs de baby’s. Met hun hoofdjes doven ze de kaarsen… Het bloedvergieten duurde van de dageraad tot in de middag. De soldaten bedaarden pas toen de grootvizier op de preekstoel van de Heilige Sofia klom en de moordenaars toesprak: ‘Jullie kunnen ophouden. Deze tempel behoort nu aan Allah toe.’ En intussen stond de stad in brand. De soldatenbende hield zich bezig met kruisigen en spietsen.

De janitsaren verkrachtten de nonnen (vierduizend in enkele uren) en sneden ze vervolgens de keel af, of ketende de overlevenden om ze op de markt in Ankara te verkopen. En de hovelingen bereidden het Overwinningsmaal, een banket waarbij Mohammed II zich (met maling aan de Profeet) bezatte aan wijnen uit Cyprus. En omdat hij een zwak had voor jongelingen, liet hij de oudste zoon van de Grieks-orthodoxe groothertog Notaras halen. Het was een veertienjarige jongen die bekend stond om zijn knapheid. Voor de ogen van iedereen verkrachtte hij hem, en na deze verkrachting liet hij de andere leden van de familie Notaras halen. Zijn ouders, grootouders, ooms en tantes, neefjes en nichtjes.

En voor de ogen van de jongen onthoofdde hij hen, één voor één. Hij liet ook alle altaren vernietigen, de klokken omsmelten en alle kerken veranderen in moskeeën of bazaars. Het was op deze wijze dat Constantinopel Istanbul werd. Of de broeders  van de VN dat nu willen horen of niet.
Een stukje vergeten geschiedenis tot aan de eerste kruistocht. Dank zij de bloedige ‘verovering’ van Konstantinopel, (de gehele Christelijke bevolking werd daarbij vermoord) ligt nu 5% van het Turkse rijk in Europa. Mede hierdoor vinden de Turken dat zij in aanmerking komen voor een volledig lidmaatschap vd EU en niet een associatieverdrag of nominatie tot meest begunstigde handelspartner.

De 5e colonne is ook al geïndoctrineerd in ons overheid…
Door de mohammedaan worden autochtone bewoners hun wijken uitgepest, worden vrouwen uitgescholden voor hoer en bespuugd door mohammedanen, worden ambulances medewerkers, politiemensen, buschauffeurs, brandweermensen aangevallen tijdens hun werk door mohammedanen, en hun Turkije krijgt honderden miljoenen euro’s aan EU toetredingssubsidies om met met nog meer mohammedanen binnen te komen!. De negatieve consequenties van het lidmaatschap van Turkije van de EU zijn voor het gewone volk: NL-bijdrage alleen al voor subsidies (basis 2006): €700 miljoen.
Verder: Explosieve stijging van de reeds vele miljarden kostende ‘gezinshereniging’, uitkeringen, huizen, banen, opleidingen. Dit alles te betalen dmv afbouw soc. zekerheid en belastingverhogingen en versnelde Islamisering van Nederland. Toename spanningen door verschillen in taal, cultuur, geschiedenis, inkomens. Dubbele wet- en regelgeving. Als blijkt dat zij tegen Nederland zijn, betrokken zijn bij anti_EU activiteiten moet dit grote politieke en diplomatieke gevolgen hebben. Veel Turkse maffia bazen met diplomatiek paspoort, politie en leger officieren en politieke elite die via criminele bendes opereren. Wij pleiten daarom dan ook voor een stoppen met de verblijfsvergunningen voor de niet werkende Turken en Arabieren. Ook zou politiek Nederland niet zo snel meer moeten zwichten voor de politieke druk vanuit Turkije, zoals de Verenigde Staten onlangs deden door een resolutie over de erkenning van de genocide op de Armeniërs begin vorige eeuw terug te trekken. Een andere effectieve maatregel om de speelruimte van de Turkse Islamitische politieke maffia in Nederland zo klein mogelijk te houden, is de grote organisaties in Nederland, van gemeentelijke subsidies te onthouden. Ondanks jarenlange publicaties en waarschuwingen hebben sommige gemeentes nog steeds geen maatregelen genomen tegen de financiering van gevaarlijke Islamitische criminele moskeeorganisaties. Het intrekken van subsidies en contacten bij gemeentelijke instellingen zal de status van deze gevaarlijke organisaties binnen de Turkse gemeenschap aanzienlijk verlagen. De organisaties zullen niet meer als aantrekkelijke belangenorganisatie voor de Turkse gemeenschap gezien worden. Zo is het wellicht mogelijk om vooral Turkse jongeren bij andere organisaties te betrekken, zodat zij minder onder de intolerante, Islamitische en criminele paraplu van de moslims vallen. Men moet hierbij niet vergeten dat de Turkse en Arabische bewegingen een totaal andere structuur en dynamiek hebben dan de Europese bewegingen. De Turken en Arabieren in Nederland zijn extreem gewelddadig en fungeren als loopjongens van de politieke maffia in Turkije. Hun moskee organisaties proberen met intimidatie, discriminatie (van bijvoorbeeld Koerden en Alevieten) en afpersing, delen van de Turkse gemeenschap in haar greep te houden. De neuzen van de Moslims zijn gericht naar hun machthebbers, niet op integratie of interesse in de Nederlandse maatschappij. Pas als er in die Nederlandse maatschappij zaken gebeuren die het aanzien van Turkije of Arabische landen zouden kunnen schaden, zoals de Gazza probleem, komen ze in actie en slepen zij hun vaak anti-europees georiënteerde landgenoten mee.
In Turkije staat de superioriteit van het Turkse ras voorop, wat heeft geleid tot ongekende geweld uitbarstingen, zoals de meedogenloze onderdrukking van de Koerden. Juist iedereen die niet past binnen de definitie van het Turkse ras en zich verzet tegen deze door de politiek opgelegde doctrine, wordt vervolgd. Zo is er in Turkije sinds
1946 nooit iemand wegens racisme veroordeeld, maar zijn daarentegen talloze mensen die de superioriteit van het Turkse ras ter discussie wilden stellen, het opnamen voor een minderheid of daartoe behoorden of andere politieke ideeën hadden, verdwenen, gemarteld, gevangengezet of vermoord. De van patriottische trots en Islamo_nationalisme doordrenkte Turkse samenleving, maakt de turken tot een geducht tegenstander voor de Nederlandse overheid en maatschappij. Laten wij weten hoe fataal de onderwerping is aan de corrupte beleid en de islamisering van Europa, en die weten hoe de vervreemding van islamitische landen op ons zal uitwerken, laten wij ons organiseren om samen een beroep te doen op intelligentsia en partijen, maatschappelijke instellingen en kunstenaars om ons te redden van de huidige verraderlijke politiek. We kunnen de toekomst van Nederland niet uit handen geven aan de landverraders, aan de ontaarde pers, omroepen die handlangers van de vijand zijn, aan iedereen die weigert de noden van de bevolking van Nederland prioriteit te verlenen. We kunnen ons leefklimaat niet overlaten aan het Sociaal-Cultureel Planbureau, dat jubelend meedeelt dat 70 % van de autochtone jongeren allochtone vrienden heeft. WRR die door petrodollars gefinancierde achterlijke wahabitische en salafistische ideologieën verdedigt, heeft niks mee te maken met enige wetenschap!!. Dit is, waar we ons zorgen over zouden moeten maken, niet over corrupte christelijke gebieden die
14 eeuwen geleden door een groep Arabische nomaden onder de voet zijn gelopen. WRR is totaal corrupt: het is opvallend dat de WRR zo weinig belangstelling toont voor het mogelijke verband tussen islam en bezetting, toch geen onbelangrijke vraag voor een rapport over islamitisch activisme. Weliswaar suggereert de WRR dat er Islam goed is. De raad wekt hiermee de indruk dat de omvang en frequentie van het geweld en groei van Islam hier geen enkele probleem is! Oh ja, waar komen die petrodollars ook weer vandaan? We willen gewoon weten hoelang de kolonialistische islam, de rurale, tribale cultuur van grote groepen immigranten wordt toegestaan hier uit te botten, hoeveel erewraak nog moet worden gepleegd, voordat spraakmakend Nederland beseft dat ze Nederland laat overrompelen door achterlijkheid, bekrompenheid en krampachtigheid. Wie begrijpt de waanzin niet?  De mogelijke toetreding van Turken tot de EU heeft aanzienlijke geestelijke,politieke en territoriale impact,omdat de islam aanspraak maakt op heel Europa. Moslims willen alleen bezetten: stop moslims, Joden en Christenen in een land; Moslims gaan die land uiteindelijk bezetten. In Libanon had men in een tijd Moslims, Christenen en joden naast elkaar. Joden hebben het land niet  bezet, Christenen ook niet, maar moslims wel. In Syrië had men ook in een tijd Moslims, Christenen en joden naast elkaar. Joden hebben het land niet bezet, Christenen ook niet, maar moslims wel… In Jordanië hetzelfde… In Turkije had men in een tijd Moslims, Christenen en joden naast elkaar. Joden hebben het land niet  bezet, Christenen ook niet, maar moslims wel…In Iran had men in een tijd Moslims, Christenen en joden naast elkaar. Joden hebben het land niet  bezet, Christenen ook niet, maar moslims wel…In Bosnië had men in een tijd Moslims, Christenen en joden naast elkaar. Joden hebben het land niet bezet, Christenen ook niet, maar moslims wel…In Egypte had men in een tijd Moslims, Christenen en joden naast elkaar. Joden hebben het land niet  bezet, Christenen ook niet, maar moslims wel…Nederland zal nooit een uitzondering kunnen zijn in zo’n situatie. Als Moslims hier nog langer blijven en huidige domheid van de Christenen en Socialisten nog langer heerst, wordt Nederland op termijn wel bezet. Turkije gaat een einde maken aan de hangende status van de doorgesluisde turken hier. De landen die vanaf de achtste eeuw door de Arabieren en later door de Turken veroverd en gekoloniseerd zijn, landen zoals Syrië (Paulus ..), Libanon, Egypte, Lybië, Tunesië (Augustinus ..), Anatolië, …waren allen christelijke gebieden. En nu weer hetzelfde, turken en arabieren zijn weer aan het werk.Turkije met Iran om zijn positie in het middenoosten te versterken. Ze denken dat als Turkije en Iran samenspannen, beiden niet zullen worden aangevallen door het westen als zij Israël gaan aanvallen. De stemming wordt daartoe in Turkije reeds opgefokt. Dit alles gaat gebeuren zodra Iran een kernwapen heeft. Uiteindelijk wil Turkije het Ottomaanse rijk in alle glorie laten weder opstaan.
De moslims hebben al Kosovo en Bosnië gekregen dankzij de sukkels in de NATO. Nadat de moslims Kosovo hebben ingelijfd werden duizenden kerken en kloosters vernield en werden de Servische Christenen het land uitgejaagd.
Grote coalitie tegen de  Koerden. Turkije, Iran, Irak en Syrië en elke
beweert:   "In ons land bestaat er geen Koerdische kwestie."
In Islamitische Turkije:
Wanneer we kijken naar de vele jaren van onderdrukking en vervolging van de Koerden in de Islamitische Turkije:
1- Het niet erkennen van 19.000.000 koerden in Turkije.
2- Het bezet houden van Koerdistan sinds de tijd van het Ottomaanse rijk ook beter bekend als de genocidenplegers en de moordenaars van het vorige decennia op de Armeens en Koerdische volk…..
3- Het verbieden van onderwijs in eigen moedertaal het Koerdische, dus voor 19.000.000 koerden
4- De belachelijke karton democratie die de fascistische Turkse regering de koerden biedt,
5- De talloze politiek gevangenen koerden die in die wilde gevangenissen vast zitten zonder enige proces en waar martelingen een maltijd van de dag is….
6- Het verbieden van een fatsoenlijke censuurvrije tv. zender of krant voor 19.000.000 koerden in Turkije….
7- Het vernaderen van de Koerdische regio (zuid_Koerdistan) in een militaire zone die op een heel onrechtvaardige wijze wordt geregeerd sinds de oprichting van Turkije in 1920….
De Koerden moeten een eigen staat krijgen, daar hebben ze recht op gezien alles wat ze allemaal hebben moeten verduren. Alleen dat kan een oplossing zijn, want het verleden heeft bewezen dat de Turken, Arabieren en Koerden niet samengaan. Dit is niet meer een utopie, de kans is er, en die moet met beide handen gegrepen worden. Alleen wanneer er sprake is van de onafhankelijkheid, zullen de Koerden veilig zijn van vervolging. Aangezien landen zoals Turkije het bestaan van de Koerden of de Koerdische kwestie geheel ontkennen.

Met vriendelijke groeten.

KKN / Koerdische Komité Nederland
Mazhar I., Berzan Teke, O. Dogan

F
E
E
D

B
A
C
K