1Naar aanleiding van de Europees-Turkse top en de brutale oorlog tegen de Koerden, startten wij een vreedzame wake op het Jean Rey plaats in Brussel. Deze begon op dinsdag 15 maart en duurt tot donderdag 31 maart.

In de nacht van 19 op 20 maart hebben de vijanden van de Koerden brandgesticht in de grote tent. Er zijn nog geen daders opgepakt.

Deze tent en de wake kwamen in het vizier van Turkse fascisten nadat de Turkse media er over berichtten. Zelfs Turks president Erdogan en premier Davutoglu hadden het gemunt op onze wake. Zij criminaliseerden ons en onze actie en zeiden dat de Belgische autoriteiten zouden moeten optreden en onze actie verbieden. Uiteindelijk voerde de Turkse ambassade druk op de Belgische autoriteiten om onze wake te laten beƫindigen. Nochtans was onze wake toegelaten.

De daders zijn nog niet gevat maar dit is een politiek gemotiveerde aanslag en daarom moeten de verantwoordelijken ook in die richting gezocht worden. De dictatoriale Turkse staat en hun media hebben ertegen geageerd en zo de omstandigheden geschapen voor deze aanslag. In de ogen van de Koerdische gemeenschap zijn zij de hoofdverantwoordelijke.

Wij vragen aan de burgemeester van Brussel dhr. Mayeur en aan federaal minister van binnenlandse zaken dhr. Jan Jambon om niet te buigen voor de Turkse dreigementen en zich tegen deze daad van agressie uit te spreken. De verantwoordelijke autoriteiten moeten onze veiligheid en de goede orde garanderen. De daders moeten snel gevat en berecht worden.

We roepen de democratische actoren in de Belgische samenleving op om ook hun stem hiertegen te verheffen en zich solidair te verklaren met de rechtvaardigde strijd van het Koerdische volk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ieder om de samenleving veilig en leefbaar te houden en de geweldenaars duidelijk te maken dat ze niet zullen slagen in hun opzet.

F
E
E
D

B
A
C
K