Een advocatenbureau van eigen bodem – waar heel bekende advocaten zoals Walter Van Steenbrugge, Johan Vande Lanotte en Johan Heymans deel van uitmaken – gaat een stap verder en verzoekt de Verenigde Naties om een onderzoek in te stellen. Dit omwille het gebrek aan initiatief vanwege de OPCW.  Johan Vande Lanotte getuigt aan “Middle East Diplomatic” dat hij zich hiervoor baseert op heel ernstige aanwijzingen in een heel recent rapport van de “International Physicians for the Prevention of Nuclear War” (IPPNW).

Wij verwijzen graag naar het persbericht van Middle East Diplomatic gepubliceerd op 9 november jl.

F
E
E
D

B
A
C
K