Naar schatting 2700 Koerdische kinderen, het merendeel opgepakt bij demonstraties, zitten vast op basis van de Wet Bestrijding Terreur. Nog eens 7000 kinderen wachten op berechting en gevangenisstraffen van zes jaar of langer zijn daarbij aan de orde van de dag. In Turkije dringen kinderrechtenactivisten er bij het Turkse parlement op aan om nog voor het zomerreces een wetswijziging aan te nemen die er voor zorgt dat de kinderen worden vrijgelaten. De Zweedse mensenrechtenorganisatie Kurdocide Watch-CHAK besloot deze week Unicef te vragen zich bij die oproep aan te sluiten omdat aan deze erbarmelijke situatie maar geen einde komt.

Van Bommel: “Haast is geboden en een internationale actie kan vrijlating van deze kinderen bespoedigen. Vorig jaar heeft minister Verhagen terecht kritiek geuit op het feit dat Turkije het Kinderrechtenverdrag ondergeschikt maakte aan anti-terreurwetgeving. Nu steeds meer kinderen worden opgesloten mag de minister niet zwijgen. Verder hoop ik natuurlijk dat Monique van de Ven en Paul van Vliet zich bij de actie zullen aansluiten.”

Met het instellen van de Wet Bestrijding Terreur in 2006 handelt Turkije in strijd met het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind waarin wordt gesteld dat kinderen onder het jeugdrecht moeten vallen. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen is gevangenisstraf voor kinderen toelaatbaar en ook dan moet een goed contact tussen kinderen en hun ouders mogelijk blijven. Aan die voorwaarden voldoet Turkije niet, zo menen mensenrechtenverdedigers. Ook de behandeling in de gevangenis is onaanvaardbaar. Begin mei kwamen kinderen in de gevangenis van Diyarbakir in opstand vanwege de slechte medische verzorging.
 
Voor meer informatie
Harry van Bommel 06 – 22788043

F
E
E
D

B
A
C
K