Peter Casteels, Freelance Journalist
13/09/16

verhofstadt

Guy Verhofstadt. ©photo_news

Brexitonderhandelaar Guy Verhofstadt wil dat de Europese toetredingsonderhandelingen met Turkije – ‘een komedie’ – ophouden. Hij ziet meer heil in een aangepast statuut.
© reuters
In een interview met Knack is Guy Verhofstadt, net aangesteld als brexitonderhandelaar van het Europees parlement, kritisch voor Turkije. Hij noemt de toetredingsonderhandelingen gedoemd om te mislukken. ‘Laten we ophouden met die komedie,’ klinkt het.
De voormalige premier van België ziet een betere oplossing, een die hij ook voor Groot-Brittannië ziet: een nieuw statuut. ‘Een bijzonder geassocieerd statuut, dat niet alleen over handelsbetrekkingen en toegang tot de interne markt zal gaan. Ook voor het buitenlands beleid en defensie zal er een vorm van samenwerking blijven.’
Verhofstadt inspireert zich daarbij op een statuut dat de grondleggers van de Unie in de jaren vijftig voor ogen hadden. ‘Niemand die het nog weet, maar Groot-Brittannië was al geassocieerd lid van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) vooraleer het volwaardig lid werd in 1973.’
Dat statuut zou ook voor landen als Noorwegen en Turkije kunnen gelden, oppert hij in Knack.

F
E
E
D

B
A
C
K