Na de succesvolle, vrije verkiezingen en een aantal constructieve discussies, gaf de Volksraad in West-Koerdistan de definitieve verklaring van de eerste conferentie uit, waarin staat: "in deze gevoelige fase in de geschiedenis van Syrië en Koerdistan, werd een conferentie gehouden door de Volksraad van West-Koerdistan op 16/12/2011 en werd bijgewoond door 335 van de 359 verkozen leden die het merendeel van de segmenten van de samenleving vertegenwoordigen: etnische groepen en religies uit verschillende gebieden in Syrië en West-Koerdistan naast een aantal gasten. "
De Conferentie besprak een aantal kwesties die van belang zijn voor zowel de Syrische als de Koerdische samenlevingen in deze historische fase. Het benadrukt ook dat de Arabische lente het faillissement van de nationalistische en autoritaire regimes en de geboorte van de democratie in de regio aankondigt. Een ander punt van discussie was de huidige situatie in Syrië en West-Koerdistan. De delegatie bood haar steun aan voor de volksbeweging die werd gevoerd de afgelopen 10 maanden, die een volksopstand tegen het totalitaire regime vertegenwoordigt en die de oprichting van een pluralistische democratie beoogt. De conferentie waarschuwde echter voor pogingen om de opstand te omzeilen en de stand van zaken te vervalsen om buitenlandse agenda’s te dienen die verre van de echte belangen van de massa’s staan.
De delegatie gelooft bovendien dat de repressieve acties van het chauvinistische Ba’ath regime van Syrië, waaronder marteling, moord op onschuldige demonstranten en het vasthouden van politieke dissidenten, en het voortdurende ontkennen van alle rechten van de Koerden, de weg zou vrijmaken voor buitenlandse interventie, wat een ramp zou betekenen voor het land. Bovendien zijn de deelnemers het erover eens dat de positie van sommige oppositiepartijen, die gericht zijn op het verkrijgen van macht zonder enige uitvoering van fundamentele wijzigingen in de institutionele structuur van zowel de staat als de Grondwet, de populaire revolutie, gericht op het opbouwen van een vrij en democratisch Syrië, zal teniet doen.
De deelnemers bespraken ook de verdeeldheid van de Syrische oppositiepartijen en veroordelen de positie van vele internationale en regionale partijen, vooral Turkije, dat probeert, met alle middelen, zijn eigen agenda en inzichten in het Syrische volk in het algemeen en op de Koerden in het bijzonder op te dringen. Daarom, in het licht van deze uitdagingen, benadrukten de deelnemers:
(1) het belang van het bereiken van een nationale formule gebaseerd op unitaire democratische beginselen voor de verschillende componenten van de Syrische samenleving, zonder uitsluiting of ontkenning,
(2) de verwerping van buitenlandse inmenging,
(3) afzien van geweld en sektarisme
en
(4) de preventie van een burgeroorlog.
Op vlak van de Koerdische kwestie in Syrië, onderstreept de conferentie de aanneming van een democratische oplossing gebaseerd op het opbouwen van een gemeenschappelijk democratisch vaderland, constitutionalisme en democratisch zelfbestuur voor het Koerdische volk in Syrië, hetgeen in zijn essentie, een uiterst geschikt model is voor het oplossen van de problemen in Syrië. Er werd waardering getoond voor de strijd voor de vrijheid door Koerden in gans Koerdistan en de kracht en de weerstand van de politieke gevangenen in Koerdistan en de mensen die gevangen gezet zijn door de Syrische staat.
Het charter van de Beweging voor een Democratische Samenleving van West-Koerdistan (TEV-DEM) werd samen met het charter van de Volksraad in West-Koerdistan goedgekeurd. De deelnemers kozen een permanent Comité samengesteld uit 63 mensen naast twee presidentiële officieren, het Uitvoerend Comité van de Beweging voor een Democratische Samenleving van West-Koerdistan (TEV-DEM), leden van het Opperste Volksgerechtshof (Supreme People’s Court) en de Opperste Kiescommissie (Supreme Electoral Commission).
De resolutie van de conferentie:
1. Ondersteuning van de vreedzame, democratische volksbeweging die gericht is op een radicale verandering in de infrastructuur en instellingen van het politieke systeem.
2. Verwerpen van buitenlandse interventie.
3. Afzien van geweld en sektarisme.
4. Werken aan de eenwording van de standpunten van Koerdische politieke partijen, met inbegrip van de democratische jeugdorganisaties. 
5. Voortzetten van alle inspanningen om de Syrische oppositiepartijen te verenigen en hun standpunten ten aanzien van een oplossing voor de huidige crisis in Syrië.
6. Lokale raden oprichten d.m.v. vrije en transparante verkiezingen als een essentiële stap naar het vrijmaken en verenigen van alle geledingen van de samenleving.
7. Blijven bouwen aan en ontwikkelen van democratische maatschappelijke instellingen zoals gezondheid, sport en culturele centra; politieke- en mensenrechten academies; scholen en onderwijscentra voor de verspreiding van het onderwijs in de moedertaal, d.w.z. het Koerdisch.
8. Ondersteunen en ontwikkelen van mediaorganisaties gericht op het voorlichten van de samenleving en het verspreiden van een democratische cultuur onder het volk.
9. Trouw blijven aan het principe van zelfverdediging. Dit is een wettelijk recht in overeenstemming met internationale conventies en verdragen over de mensenrechten als een middel om het Koerdische volk te beschermen.
10. Aandacht besteden aan de economische situatie en het instaan van zelfvoorziening. Dit kan gebeuren door ondersteuning van economische instellingen voor het volk en door het afrekenen met het hongerbeleid en de uitbuiting opgelegd door het regime.
11. Aanpakken en afschaffen van racisme en nationaal beleid van gedwongen assimilatie.
12. Herinvoeren van de oorspronkelijke namen van alle steden en dorpen in West-Koerdistan.
13. Bevorderen van een cultuur waarin men blijft strijden voor een vreedzaam, democratisch samenleven van alle etnische en religieuze groepen, en dat gebaseerd is op de grondwet.
14. Ontwikkelen en oprichten van organisaties en instellingen die de rechten van de vrouw bevorderen, gebaseerd op het principe "een vrije samenleving door de vrijheid van vrouwen."
15. Opbouwen en ontwikkelen van culturele en opleidingscentra voor jonge mensen om hen te kunnen sturen in zinvolle werkgelegenheid.
16. Organiseren en ondersteunen van studenten, omdat zij het meest dynamische segment in de maatschappij zijn die aanzienlijke wijzigingen kan teweegbrengen.
 

De Volksraad van West-Koerdistan
 16 december 2011. Derik, Qamishly, Syrië.

F
E
E
D

B
A
C
K