Verslag van de Conferentie op 28 november 2022 in het Vlaams Parlement

“Jin – Jîyan – Azadî”, een revolutie in de maak in Iran?

Gisteren, 28 november 2022, vond er een succesvolle conferentie plaats in een commissiezaal van het Vlaamse Parlement. Alle aandacht werd hierbij gevestigd op de huidige protesten in Iran die elke dag intenser worden.

De vonk voor deze protesten vindt zijn oorsprong in de Koerdische vrijheids- en vrouwenbewegingen. Niet alleen de moord op de Koerdische Mahsa (Jina) Amini is daar het bewijs van, maar ook de slogan “Jin – Jîyan – Azadî” (“Vrouw, Leven, Vrijheid”) die intussen al heel wat in beweging heeft gezet. Zowel in Iran als in het westen.

Het Koerdisch Instituut nodigde drie vrouwelijke spreeksters uit die ieder om beurt uitpakten met beklijvende getuigenissen over de actuele situatie in Iran, maar ook heel gerichte oplossingen voorstelden.

Federaal volksvertegenwoordigster Darya Safai, Amineh Kakabaveh – de Zweedse politica uit Rojhilat (Oost-Koerdistan) – en de mensenrechtenactiviste Fatemeh Karimi richtten een hele duidelijke oproep tot de westerse democratieën en politici.

  1. Dat het westen alle focus richt op de oorlog in Oekraïne is begrijpelijk. Maar tegelijk is er geen enkele aandacht meer voor de islamitisch-fundamentalistische regimes in het Midden-Oosten. Amineh Kakabaveh verwees daarbij niet alleen naar Iran maar ook naar het oprukkend fundamentalisme in Turkije. Zulke regimes vormen een reëel gevaar voor het hele westen en dat wordt nog steeds bijzonder onderschat.
  2. De spreeksters eisen dat de democratische overheden en instellingen (VN, VS en EU) zware sancties opleggen ten aanzien van deze regimes, maar vooral heel consequent stoppen met financiële steun en wapenleveringen. Wapens die de betrokken regimes gebruiken tegen de Koerdische bevolking en andere minderheden.
  3. Tenslotte nam Amineh Kakabaveh de houding van de Westerse democratieën op de korrel. Waarom nog steeds organisaties zoals de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) blijven veroordelen als “terroristisch” terwijl men heel goed weet dat zij geen enkel gevaar vormen voor het westen. Wordt het daarentegen niet hoog tijd dat het staatsterrorisme van de fascistisch-islamitische regimes sterk wordt veroordeeld. Staatsterrorisme dat zelfs gepleegd wordt op het grondgebied van Europese landen, en waar heel wat bewijzen voor zijn.

Het Koerdisch Instituut dankt de 3 spreeksters voor hun bijdrage aan het welslagen van de conferentie, en onze dank gaat in het bijzonder ook naar Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe. Hij modereerde de conferentie, en nam bovendien ook een duidelijke stelling in. Met regimes zoals Iran wordt niet onderhandeld. Karl Vanlouwe veroordeelde daarom de zogenaamde Iran-deal. Een demarche van de federale overheid om een Iraanse terrorist uit te leveren in ruil voor Belgische gevangenen.

Het was vooral de politica Amineh Kakabaveh die tenslotte inging op de diepere betekenis van de slogan Jin – Jîyan – Azadî. Het is uiteraard veel meer dan een slogan. Het is het resultaat van tientallen jaren van inspanningen en opstanding vanwege Koerdische vrouwen in een van de economisch meest achtergestelde regio’s van Iran, nl. de Koerdische provincies.

F
E
E
D

B
A
C
K