Onder de titel “De dreigende situatie in Noord-Syrië. Vrede of algehele destabilisatie” vond gisteren, 21 september 2022, een Interparlementaire Werkgroep (IPWK) plaats in het Huis van de Parlementsleden.

Het Koerdisch Instituut, organisator van de IPWK’s, legde nogmaals de nadruk op de autonome regio in Noordoost-Syrië (Rojava). De reden hiervoor ligt voor de hand. Als het Turks regime de grootscheepse militaire invasie uitvoert die het aan het voorbereiden is op Noordoost-Syrië, dan dreigt heel die regio in een complete chaos te verzeilen. Hetgeen een onwaarschijnlijk voelbare impact zal hebben op Europa. We denken hierbij niet alleen aan een zoveelste vluchtelingenstroom, maar ook aan een nieuwe terroristische dreiging vanwege ISIS.

Abdulkerim Omar, de vertegenwoordiger van Buitenlandse Betrekkingen bij de Autonome Administratie van Noordoost-Syrië, bezorgde de aanwezigen eerstehands informatie en reikte daarbij ook diplomatieke oplossingen aan.

De drie belangrijke thema’s waar Abdulkerim Omar het over had waren:

  • De heel dreigende situatie met ISIS. ISIS wordt zienderogen sterker in de bekende kampen, hetgeen een bedreiging is, niet alleen voor de regio maar ook voor het westen.
  • De voortdurende aanvallen vanuit Turkije, waardoor de regio alsmaar meer destabiliseert. Erdogan die blijkbaar een grootscheepse invasie in Noordoost-Syrië aan het voorbereiden is.
  • De vraag om steun vanuit de internationale gemeenschap. Diplomatieke erkenning van de Autonome Administratie van Noordoost-Syrië zou hierbij een hele stap vooruit zijn.

A. Omar waarschuwde dat het méér dan hoog tijd wordt dat de Internationale Gemeenschap wakker wordt en de problemen van deze regio mee helpt aan te pakken. Zó niet dreigt voor Europa een zoveelste migratiegolf en IS-terroristisme.

Onder de aanwezige federale parlementairen waren Ellen Samyn en Koen Metsu. Ellen Samyn dankte het Koerdische volk om de jarenlange strijd tegen IS en engageerde zich om met de bekomen informatie de nodige vragen voor te leggen aan de minister van Buitenlandse Zaken. Ook Koen Metsu nam nota van Omar’s betoog en verklaarde zich solidair.

F
E
E
D

B
A
C
K