Eind oktober 2021 stemde het Catalaanse Parlement een ontwerpresolutie waarin de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië (AANES) – het door Koerden opgerichte democratische confederalisme – officieel wordt erkend. Eerder een symbolische stemming, want Catalonië is (alsnog) geen natiestaat. Toch valt de symboliek hiervan niet te onderschatten.

Het was hoe dan ook voldoende aanleiding voor Sofie Hamdi om zich te verdiepen in zulke solidariteit tussen volkeren die streven naar zelfbestuur. Het journalistiek mediaplatform van MO* publiceerde vandaag (26-01) een analyse van haar met betrekking tot het thema.

Niet onlogisch dat Sofie Hamdi hierbij haar blik werpt op het eigen Vlaanderen. Wat houdt het Vlaamse Parlement tegen om een soortgelijke stemming ter organiseren? En vooral, waarom neemt de N-VA hier niet het initiatief? Immers, de N-VA is bij uitstek de partij dat zich openlijk solidair toont met volkeren die het recht opeisen om autonoom een eigen koers te varen. Eenzelfde vraag kan gesteld worden t.a.v. Catalaanse partijen die dan weer een symbolische erkenning van de Palestijnse Autonome Gebieden niet zien zitten.

Voor haar analyse heeft Sofie Hamdi zich grondig laten informeren door politici, bekende politieke waarnemers en mensenrechtenactivisten. Ook onze voorzitter Derwich Ferho nam aan haar bevraging deel.

De titel van Hamdi’s artikel verraad deels het antwoord op de hoger gestelde vragen: “Realpolitik begrenst solidariteit”. Wij nodigen u hoe dan ook uit om het volledige artikel via deze link te lezen. Men hoeft het niet altijd met de meningen van de bevraagden eens te zijn, maar ze maken anderzijds heel wat duidelijk.

Sofie Hamdi studeerde Master Politieke Wetenschappen & Arabische en Islamitische Studies (Midden-Oostenstudies). Het Koerdisch Instituut is fier om haar te kunnen vermelden als vrijwilliger en sympathisant voor onze werking en doelstellingen.

F
E
E
D

B
A
C
K