Den Haag, 29 maart 2016

Op 28 maart 2016 heeft de Turkse president Erdogan bekend gemaakt dat er, door de militaire acties van de Turkse staat,  5.359 Koerden zijn vermoord in het zuidoosten van Turkije.

De militaire acties zijn het gevolg van de mislukte vredesonderhandelingen tussen Turkije en PKK. Op dit moment is er in het zuidoosten van Turkije een totale oorlog gaande waardoor sommige steden grotendeels zijn verwoest en zelfs onbewoonbaar zijn verklaard. De Turkse troepen zetten zware wapens in en soldaten schieten willekeurig in het rond. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met het risico dat er mogelijk burgerslachtoffers vallen. Deze brute, en vooral onnodige aanpak van Erdogan en zijn troepen, heeft ertoe geleid dat er vele onschuldige burgers zijn omgekomen. De honderden Koerdische kinderen en ouderen, die deze oorlog met hun leven hebben moeten bekopen, worden vandaag de dag door Erdogan als ‘terrorist’ bestempeld.

Binnen enkele dagen zullen wij de namen van de slachtoffers van dit barbaarse regime publiceren.

Wij, Federatie van Koerden in Nederland, vinden de aanpak van de Turkse staat onacceptabel. Wij roepen de Nederlandse regering dan ook op om hun steun aan Turkije, welke zich massaal schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen in het oosten van Turkije, te staken.

Federatie Koerden in Nederland.

FED-KOM

F
E
E
D

B
A
C
K