Donderdag 10 oktober raakte via de pers bekend dat Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de Turkse ambassadeur op het matje heeft geroepen. Reynders meldde via sociale media dat dit gebeurde om de ambassadeur de Belgische afkeuring van de Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië duidelijk te maken. Zulke houding van onze beleidsvoerders kunnen we alleen maar aanmoedigen.

Echter, voor een duurzame oplossing van dit conflict kan onze Minister van Buitenlandse Zaken het nog veel concreter maken, en – op het federale en Europese niveau – een pakket met maatregelen voorleggen die de veiligheid van de burgerbevolking garanderen en de stabiliteit in die regio doen weerkeren. Het Koerdisch Instituut wenst onze minister daarbij te helpen, en heeft daarom op donderdag 10 oktober een brief naar de heer Reynders gericht met een overzicht van dergelijke maatregelen.

Uit respect publiceren wij niet de inhoud van de betrokken brief, maar geven hieronder toch graag een summiere opsomming van de voorgestelde maatregelen:

  • het instellen van een ‘no-fly zone’ boven Noordoost-Syrië
  • het instellen van een interpositiemacht die de veiligheid kan garanderen van alle betrokkenen en kan waken over het respecteren van een wapenbestand
  • het toevoegen van Turkije aan de VN-lijst met landen waarvoor een wapenembargo geldt
  • het opstarten van diplomatieke initiatieven die leiden tot de terugtrekking van Turkse troepen
  • het heropstarten van de politieke onderhandelingen, met Koerdische vertegenwoordiging, die kunnen resulteren in een duurzaam bestand en de heropbouw van een federaal en democratisch Syrië
F
E
E
D

B
A
C
K