1. Hebt u kennis genomen van het voornemen van de Deense autoriteiten om de uitzendvergunning in Denemarken van de Koerdische satellietzender Roj TV en productiemaatschappij Mesopotamia Broadcasting in te trekken? Is het tevens juist dat bankrekeningnummers zijn geblokkeerd? (1)

2. Wat zijn de officiële redenen van de Deense autoriteiten om de vergunning te beëindigen? Is het juist dat van Turkse zijde op enige wijze druk is uitgeoefend op Denemarken om de vergunning voor Roj TV in te trekken? Zo ja, op welke wijze? Is het juist dat de intrekking van de vergunning onder andere wordt gevraagd vanwege eenzijdige berichtgeving? Sinds wanneer is dat het geval en waarom wordt nu overgegaan tot beëindiging van de uitzendvergunning?

4. Is het tevens juist dat Denemarken Roj TV beschuldigt van het bevorderen van terrorisme door middel van tv-uitzendingen? Zo ja, wat wordt daarmee bedoeld? Was dat eerder, bijvoorbeeld bij het verlenen van de vergunning in 2004, niet het geval? Zo ja, wat is er veranderd? 

5. Hebt u kennisgenomen van de aard van de programma’s en de journalistieke kwaliteit van Roj TV? Is het juist dat veel programma van sociale en culturele aard zijn? (2) Deelt u de mening dat het niet aan de vergunningverstrekkende autoriteiten is om op basis van de inhoud van, deze, programma’s de uitzendvergunningen niet te verlenen? Zo ja, hoe verhoudt zich die beslissing tot de criteria van Kopenhagen, waarin de vrijheid van meningsuiting als een van kernwaarden van de EU staat beschreven? Kunt u dat toelichten?

6. Bent u bereid er bij de Deense autoriteiten op aan te dringen Roj Tv een uitzendvergunning te blijven verlenen? Indien neen, kunt u toelichten waarom de vrijheid van meningsuiting van Roj Tv mag worden opgeschort?

7 Deelt u de opvatting dat de persvrijheid in Turkije en de naleving van de vrijheid van meningsuiting in dat land onvoldoende is? (3) Indien neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid er bij de Turkse autoriteiten op aan te dringen Roj TV uitzendrechten te verlenen en een volledige vrijheid van meningsuiting en persvrijheid te garanderen? Indien neen, waarom niet?

Bronnen:
1. Persverklaring Roj TV.
2. Idem. 
3. Zie bijvoorbeeld Turkey in Free Fall, http://www.bianet.org/english/world/125570-turkey-in-free-fall of Politician Birdal: 10 Newspapers seized 27 times in 2009; zie http://www.bianet.org/english/freedom-of-expression/125447-politician-birdal-10-newspapers-seized-27-times-in-2009 of Journalist Özkök: Media People are Being Wiretapped, http://www.bianet.org/english/freedom-of-expression/125448-journalist-ozkok-media-people-are-being-wiretapped en Journalist Birand’s Confession on PKK News,
http://www.bianet.org/english/minorities/125430-journalist-birands-confession-on-pkk-news.

 

F
E
E
D

B
A
C
K