1 Deelt u de mening dat de uitsluiting van de in de Turkse parlementsverkiezingen van 12 juni verkozen onafhankelijke kandidaat Hatip Dicle in strijd is met democratische grondrechten? (1) Indien neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid er bij de Turkse regering op aan te dringen deze uitsluiting ongedaan te maken? Indien neen, waarom niet?

2. Deelt u de mening dat de uitsluiting van de CHP-parlementsleden Mustafa Balbay en  Mehmet Haberal die in voorarrest zijn in verband met de Ergenekonzaak in strijd is met democratische grondrechten? (2) Indien neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid er bij de Turkse regering op aan te dringen deze uitsluiting ongedaan te maken?

3. Deelt u de opvatting dat de Turkse regering naar willekeur officieel verkozen parlementsleden uitsluit en dat dit in strijd is met uitgangspunten van de democratie? Indien neen, waarom niet?

4 Herinnert u zich uw antwoord op Kamervragen waarin u meldt dat vijf kandidaten die zich voor de Turkse parlementsverkiezingen hadden ingeschreven, daarvan waren uitgesloten? (3) Is het juist dat minstens één van deze uitgesloten kandidaten, Isa Gürbüz, donderdag 23 juni is gearresteerd op basis van beschuldiging van het KCK (Koerdisch Nationaal Congres)? (4) Indien neen, hoe zijn dan de feiten?

5 Deelt u de opvatting dat er een patroon is in het beleid van de Turkse regering in het geval van de arrestatie van journalisten, het uitsluiten van politieke kandidaten van deelname aan verkiezingen, het uitsluiten van verkozen parlementsleden van het uitvoeren van hun democratisch mandaat en het arresteren en vervolgen van burgemeesters en gemeenteraadsleden? Indien neen, waarom niet? Zo ja, wat is uw opvatting over het voortduren van dat patroon? Deelt u de opvatting dat ook deze uitsluitingen onderdeel zijn van een “negatieve ontwikkeling”, zoals u dat uitdrukte? Kunt u dat toelichten? (5)

6. Bent u daarom bereid ten einde verbetering te bespoedigen, bij het begin van deze nieuwe mandaatperiode van Turkse parlement, de Turkse regering er bilateraal op te wijzen dat een nationale dialoog met alle politieke stromingen en bevolkingsgroepen sterk bevorderlijk is voor de democratische ontwikkeling van Turkije? Zo ja, kunt u dat toelichten? Indien neen, waarom niet?

Bronnen:
1. “Elected MP Dicle Barred from Parliament”
http://www.bianet.org/english/minorities/130951-elected-mp-dicle-barred-from-parliament;
2. Bitter Parliament opening, http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=bitter-parliament-opening-2011-06-28. Zie ook “Newly elected Parliament convenes with missing deputies” http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=newly-elected-parliament-convenes-with-missing-deputies-2011-06-28;
“Independent Deputies Refuse to Enter Parliament” http://www.bianet.org/english/minorities/130984-independent-deputies-refuse-to-enter-parliament.
3 Zie Aanhangsel 2710, vergaderjaar 2010 – 2011, antwoord op vraag 1.
4. BDP to hold group meetings in Diyarbakır each week, zie http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=bdp-to-hold-group-meetings-in-diyarbakir-each-week-2011-06-28.
5 Aanhangsel 1189, vergaderjaar 2010 – 2011, en Aanhangsel 2172, vergaderjaar 2010 – 2011. Zie met name antwoord op vraag 3 en 4.

 

F
E
E
D

B
A
C
K