1. Hebt u kennis genomen van de massa-arrestatie van naar verluid 82 functionarissen in Zuidoost Turkije? (1)

2. Deelt u de mening van de mensenrechtenorganisaties IHD en TIHV dat een dergelijke politieke aanval onaanvaardbaar is in een land dat democratisch wil zijn en dat een eind moet worden gemaakt aan de druk op deze politieke en maatschappelijk organisaties in Turkije? (2)

3. Wat zijn naar uw oordeel de gevolgen van deze machtsgreep voor de verhoudingen tussen Nederland en Turkije en de EU en Turkije? Kunt u dat toelichten?

4 Bent u bereid nadere steunmaatregelen ten aanzien van  maatschappelijke democratische organisaties te nemen bij hun strijd voor de democratisering van Turkije? Indien neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

5. Bent u bereid de Turkse ambassadeur te ontbieden om uw protest tegen deze gang van zaken te uiten en te eisen dat alle politieke gevangenen vrij moeten worden gelaten en in hun functie hersteld? Indien neen, waarom niet?

Bronnen

1. Algemeen Dagblad, 24 december 2009 “Talrijke leden DTP opgepakt in Turkije”

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/452798/2009/12/24/Talrijke-leden-DTP-opgepakt-in-Turkije.dhtml Zie ook http://www.rudaw.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=3047:eerste-verhoren-koerdische-burgemeesters-&catid=154:algemeen&Itemid=83. En

http://www.rudaw.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=3043:arrestaties-rotten-niet-op&catid=162:accent

2 Zie persverklaring van mensenrechtenverklaring IHD

http://www.ihd.org.tr/english/index.php?option=com_content&view=article&id=659

unofficial translation

1)      Do you know about the mass arrestment of about 82 officials in the South East of Turkey?

2)      Do you share the opinion of the human rights organizations IHD and TIHV that such a political attack is  unacceptable in a country that wants to be democratic and that the oppression of these social and political organizations should be stopped?

3)      According to your opinion which consequences do these power politics have for the relationship between Turkey and the Netherlands and between the EU and Turkey? Could you clarify these?

4)      Are you prepared to take measures of support for these social democratic organizations to support their struggle for democratization in Turkey? If not, why? And if so, how are you planning to do this?

5)      Are you prepared to summon the ambassador of Turkey in the Netherlands to your presence to announce your protest against these events and to demand the release of all political prisoners and to rehabilitate them in their positions? If not, why?

F
E
E
D

B
A
C
K