1. Bent u door de Italiaanse autoriteiten op de hoogte gebracht van de redenen tot arrestatie op 18 juli in Venetië van de Nederlandse staatsburger Nizamettin Toguc? (1) Zo ja, wat waren die redenen? Indien neen, bent u bereid er bij de Italiaanse autoriteiten op aan te dringen deze redenen bekend te maken?

2. Hebt u dhr Toguc juridische bijstand aangeboden? Indien neen, waarom niet?

3. Is het juist dat dhr Toguc ooit parlementslid was in Turkije en thans voorzitter van de Confederatie van Koerdische Verenigingen in Europa en ijvert voor een politiek van verzoening en dialoog tussen Koerdische bevolkinggroep in dat land en de Turkse regering? Hoe staat u tegenover die oproep? Bent u bereid die te steunen? Indien neen, waarom niet?

Bronnen:
1 “Voorzitter Kon Kurd opgepakt in Italië”. Persverklaring Fed Kom, federatie Koerden in Nederland en zie ook “Venezia: catturato dalla polizia un ricercato del Pkk, http://www.libero-news.it/regioneespanso.jsp?id=456146

F
E
E
D

B
A
C
K