In 2004 werd Abdullah Demirbas (° 1966, Diyarbakir) met een immens groot aantal voorkeurstemmen op de lijst van de ondertussen verboden Partij voor een Democratische Samenleving (DTP) verkozen als burgemeester van Sûr, een deelgemeente van de officieuze hoofdstad van Turks Koerdistan, Diyarbakir. Op 6 oktober 2006 keurde de gemeenteraad van Sûr het voorstel goed om te voorzien in een meertalige gemeentelijke dienstverlening. De beslissing om te voorzien in een meertalige dienstverlening werd genomen op basis van een onderzoek dat de gemeente Sûr had laten uitvoeren naar de noden en de levensomstandigheden van zijn inwoners. Hieruit bleek dat slechts 24% van de inwoners in het dagelijks leven het Turks als voertaal heeft en dat verder 72% van de inwoners Koerdisch, 1% Arabisch en 3% Armeens of Suryoyo spreekt. Dankzij dit initiatief kon voortaan iedereen bediend worden in zijn eigen moedertaal.

Demirbas staat in de Koerdische regio bekend om zijn gevoeligheid aangaande onderwijs- en culturele materies. Hij heeft steeds geijverd voor de bescherming en promotie van de historische, culturele en taalrechten van de Koerden en andere minderheden binnen zijn eigen gemeente. Onder de titel ‘Een sprookje per nacht’ besloot hij ook, met de financiële steun van het Vlaams Ministerie van Cultuur, om sprookjesboeken te publiceren in verschillende talen. Tot slot nam hij het initiatief om in de verschillende regionale talen, naast het Engels, Duits en het Frans, toeristische gidsen uit te geven.
Voor deze culturele initiatieven die rekening hielden met de diversiteit van zijn gemeente, werd hij in 2007 uit zijn functie ontheven en werd de gemeenteraad van Sûr ontbonden. Reden hiervoor was “het gebruik van een vreemde taal (wordt bedoeld het Koerdisch) in officiële instanties”.

In 2007 kwam Abdullah Demirbas naar België en bezocht hij talrijke burgemeesters en parlementsleden om zijn zaak te bepleiten. Hij bracht ook een bezoek aan de toenmalige Vlaamse minister van Cultuur Bert Anciaux en bedankte hem voor zijn steun voor de uitgave van die sprookjesboeken. Een jaar later, op 2 oktober 2008, overhandigde Europarlementslid Bart Staes tijdens de conferentie over de Turkse EU-toetreding in het Huis der parlementsleden plechtig een ‘Vredesprijs’ aan Demirbas die was ondertekend door Europarlementslid Frieda Brepoels, senator Elke Tindemans, senator Geert Lambert, kamerlid Dirk Van der Maelen, Europarlementslid Anne Van Lancker en Bart Staes zelf. Met zijn meertalige initiatieven had Demirbas zich immers actief ingezet voor verdraagzaamheid en voor respect van de minderheden in Turkije. 

Op 29 maart 2009 werd hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Turkije herkozen. Al snel werden opnieuw procedures tegen hem gestart en werd hij veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Opnieuw voor dezelfde reden: het gebruik van het Koerdisch tijdens zijn diensturen. Samen met honderden andere collega-burgemeesters, parlementsleden van de DTP en leerkrachten werd hij eind 2009 gearresteerd en gevangengezet.

Na enkele maanden te hebben doorgebracht in de gevangenis, is zijn gezondheidstoestand inmiddels verslechterd. Demirbas lijdt immers aan de ziekte ’diepe veneuze trombose’ (DVT) die voortdurend behandeld moet worden. Zijn ziekte vereist onafgebroken controle van de dokter. Maar de toestand in de Turkse gevangenissen laat te wensen over.
Twee weken geleden is zijn toestand verergerd en werd hij noodgedwongen overgebracht naar het ziekenhuis. De Turkse autoriteiten zijn al lang op de hoogte van zijn ziekte. Ondanks het feit dat de autoriteiten maar al te goed beseffen dat een slechte behandeling van DVT levensbedreigend is, zal Demirbas opnieuw naar de gevangenis worden gebracht.

Het Koerdisch Instituut te Brussel lanceert daarom een campagne voor de vrijlating van de heer Abdullah Demirbas. Onze vraag aan alle burgemeesters, parlementsleden en democratisch denkende mensen: laat uw stem horen en steun de vrijlating van Abdullah Demirbas. Hij heeft enkel op een vreedzame wijze gevochten voor vrijheid, vrede en een tolerant Turkije. Wij roepen de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Steven Vanackere, alvast op om de situatie van Demirbas bij de Turkse autoriteiten aan te kaarten en te pleiten voor zijn vrijlating.

Hieronder een voorbeeldbrief die u kan versturen naar de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan. Daarnaast sturen wij u ook de brief van Abdullah Demirbas die hij schreef in gevangenschap en wat meer informatie over de burgemeester van Sûr.

Voorts doen wij ook een oproep om Abdullah Demirbas te gaan bezoeken in de gevangenis van Diyarbakir. Iedereen die geïnteresseerd is om deel te nemen aan deze delegatie/fact-finding-mission, gelieve contact op te nemen met Derwich M. Ferho: +32 (0)2/230 89 30 of [email protected].

Modelbrief die u kan gebruiken:

……..Mr Recep Tayyıp Erdoğan,
Office of the Prime Minister
Başbakanlık,
06573 Ankara,

Turkey …………………………..2010 

Dear Prime Minister Tayyip Erdogan,I am writing to express my concern about the bad health condition of Mayor Abdullah Demirbas of the Sur Municipality who is imprisoned in Diyarbakir. On 24 December 2009 Abdullah Demirbas was detained as part of a widespread crackdown against members of the former DTP party. On 30 December he issued an open letter from prison pleading for medical treatment and drawing attention to the political nature of his arrest.

At December 2009, The Turkish court has charged 23 Kurdish officials, including eight mayors. This was the third operation during 2009. More than 100 people have already been charged in the investigation led by the chief prosecutor’s office in Diyarbakir. And Abdullah Demirbaş also was one of them.  Demirbas has been seriously ill for a long time. He is suffering from a dangerous disease which is called Deep Vein Thrombosis (DVT). His illness has progressed during his imprisonment and two weeks ago he has been brought to Dicle University Medical Faculty Hospital because his condition became worse.
Turkey would still keep him in prison, despite his illness. Demirbas should urgently be released from prison and the indictment against him should be closed.

The situation of Mayor Demirbas proves the neglect of the principles such as democratization as well as respect for human and cultural rights that are promoted not only by the European Union but also officially approved by the Turkish government through the European documents such as the Charter of Local Self Government.The Turkish Constitution should specifically guarantee the right of all citizens to take part in public life, including voting, being elected, participating in public office, and freedom of association and expression. All restrictions on using languages other than Turkish in political affairs should be abolished and no politician should be investigated, prosecuted or otherwise harassed for peacefully advocating any Kurdish issue or for using the Kurdish language. The Turkish government should also develop an institutional dialogue with the Kurdish people.  I appeal to you on humanitarian grounds, and in furtherance of the principle of freedom of expression enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, to drop this case against Demirbas and to release him immediately.
Yours sincerely,
 

F
E
E
D

B
A
C
K