Op 6 oktober 2006 keurde de gemeenteraad van Sûr het voorstel goed om te voorzien in een meertalige gemeentelijke dienstverlening. De beslissing om te voorzien in een meertalige dienstverlening werd genomen op basis van een onderzoek dat de gemeente Sûr had laten uitvoeren naar de noden en de levensomstandigheden van zijn inwoners. Hieruit bleek dat slechts 24% van de inwoners in het dagelijks leven het Turks als voertaal heeft en dat verder 72% van de inwoners Koerdisch, 1% Arabisch en 3% Armeens of Suryoyo spreekt. Dankzij dit initiatief kon voortaan iedereen bediend worden in zijn eigen moedertaal.

Demirbas staat in de Koerdische regio bekend om zijn gevoeligheid aangaande onderwijs- en culturele materies. Hij heeft steeds geijverd voor de bescherming en promotie van de historische, culturele en taalrechten van de Koerden en andere minderheden binnen zijn eigen gemeente. Onder de titel ‘Een sprookje per nacht’ besloot hij ook, met de financiële steun van het Vlaams Ministerie van Cultuur, om sprookjesboeken te publiceren in verschillende talen. Tot slot nam hij het initiatief om in de verschillende regionale talen, naast het Engels, Duits en het Frans, toeristische gidsen uit te geven.
Voor deze culturele initiatieven die rekening hielden met de diversiteit van zijn gemeente, werd hij in 2007 uit zijn functie ontheven en werd de gemeenteraad van Sûr ontbonden. Reden hiervoor was “het gebruik van een vreemde taal (wordt bedoeld het Koerdisch) in officiële instanties”.

In 2007 kwam Abdullah Demirbas naar België en bezocht hij talrijke burgemeesters en parlementsleden om zijn zaak te bepleiten. Hij bracht ook een bezoek aan de toenmalige Vlaamse minister van Cultuur Bert Anciaux en bedankte hem voor zijn steun voor de uitgave van die sprookjesboeken. Een jaar later, op 2 oktober 2008, overhandigde Europarlementslid Bart Staes tijdens de conferentie over de Turkse EU-toetreding in het Huis der parlementsleden plechtig een ‘Vredesprijs’ aan Demirbas die was ondertekend door Europarlementslid Frieda Brepoels, senator Elke Tindemans, senator Geert Lambert, kamerlid Dirk Van der Maelen, Europarlementslid Anne Van Lancker en Bart Staes zelf. Met zijn meertalige initiatieven had Demirbas zich immers actief ingezet voor verdraagzaamheid en voor respect van de minderheden in Turkije. 

Op 29 maart 2009 werd hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Turkije herkozen. Al snel werden opnieuw procedures tegen hem gestart en werd hij veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Opnieuw voor dezelfde reden: het gebruik van het Koerdisch tijdens zijn diensturen. Samen met honderden andere collega-burgemeesters, parlementsleden van de DTP en leerkrachten werd hij eind 2009 gearresteerd.

Na enkele maanden te hebben doorgebracht in de gevangenis, is zijn gezondheidstoestand inmiddels verontrustend. Demirbas lijdt immers aan de ziekte ’diepe veneuze trombose’ (DVT) die voortdurend behandeld moet worden. Zijn ziekte vereist onafgebroken controle van de dokter. Maar de toestand in de Turkse gevangenissen laat te wensen over.
Een week geleden is zijn ziekte erger geworden en werd hij noodgedwongen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is opgenomen in een speciale afdeling die onder politiebewaking staat.
De Turkse autoriteiten zijn al lang op de hoogte van zijn ziekte. Ondanks het feit dat de autoriteiten maar al te goed beseffen dat een slechte behandeling van DVT levensbedreigend is, zal Demirbas opnieuw naar de gevangenis worden gebracht.

Het Koerdisch Instituut te Brussel lanceert daarom een campagne voor de vrijlating van de heer Abdullah Demirbas. Onze vraag aan alle burgemeesters, parlementsleden en democratisch denkende mensen: laat uw stem horen en steun Abdullah Demirbas om vrij te komen. Hij heeft enkel op een vreedzame wijze gevochten voor vrijheid, vrede en een tolerant Turkije. Wij roepen de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Steven Vanackere, alvast op om de situatie van Demirbas bij de Turkse autoriteiten aan te kaarten en te pleiten voor zijn vrijlating.

Voor meer info over deze campagne, gelieve contact op te nemen met Derwich M. Ferho: +32 (0)2/230 89 30 of [email protected].

F
E
E
D

B
A
C
K