Op zaterdag 25 februari besloot de Tsjechische Republiek om, op verzoek van Turkije, Salih Muslim te arresteren. De voormalige co-voorzitter van de PYD (Democratische Uniepartij) en huidig ​​lid van de Diplomatieke Commissie van TEV-DEM (politieke coalitie die de Democratische Federatie van Noord-Syrië bestuurt) was sinds 2016 het doelwit van een rood sein van Interpol, uitgegeven door Turkije.

Het oneigenlijke gebruik van Interpol door het repressieve regime van de Turkse president Erdogan, die de internationale normen van de rechtsstaat negeert, is berucht: Erdogan gebruikt deze internationale politieorganisatie om mensenrechtenschendingen naar Europa te exporteren zoals hij dat gewoon is in Turkije. Hij gebruikt Interpol ook om mensen lastig te vallen die, zoals Salih Muslim, zich verzetten tegen zijn “jihad” (dit zijn de eigen woorden van Erdogan) die op 20 januari 2018 tegen Afrin gelanceerd werd (in het noorden van Syrië).

Als Syrisch staatsburger met een verblijfsvergunning van een Europees land, was Salih Muslim op een diplomatieke missie om de publieke opinie te mobiliseren voor een politieke oplossing voor de Syrische crisis en tegen het terrorisme. De afgelopen jaren heeft Salih Muslim steeds Europese landen doorkruist om een ​​woord van vrede te brengen. Voortdurend pleit hij voor de noodzaak van een democratische politieke oplossing van het Syrische conflict, hij heeft vaak opgetreden als spreker op prestigieuze fora en zelfs op officiële uitnodigingen van Europese politieke fracties of parlementaire vergaderingen. In zijn toespraken wees hij telkens op de situatie in de Democratische Federatie van Noord-Syrië, waar men samenleeft op een seculiere, democratische, tolerante, feministische en vreedzame manier en men ervoor zorgt dat iedereen in waardigheid leeft, in overeenstemming met internationale mensenrechtenconventies. Het is een experiment dat zich in deze gebieden heeft bewezen en dat als model zou kunnen dienen om uit de oorlog in Syrië te geraken. Een project dat zich ook heeft bewezen in de strijd tegen jihadistisch terrorisme, waarbij de Syrische democratische strijdkrachten die verantwoordelijk zijn voor de verdediging van de Democratische Federatie van Noord-Syrië, steun kregen van de internationale coalitie tegen Daesh die geleid wordt door de Verenigde Staten.

Als belichaming van de hoop op een democratische oplossing voor Syrië en het verzet tegen Daesh, is Salih Muslim dus een welgekozen politiek doelwit voor het Erdogan-regime, dat sinds 20 januari zijn leger en zijn jihadistische hulporganisaties (voortgekomen uit de rangen van Daesh en andere jihadistische terroristische organisaties) inzet tegen Afrin in het noorden van Syrië.

We veroordelen de immorele en onwaardige arrestatie van Salih Muslim door een land van de Europese Unie, hetgeen verondersteld wordt een veilige haven te zijn voor al diegenen die de democratie verdedigen, mensenrechten respecteren en vechten tegen terrorisme!

We vragen de Tsjechische autoriteiten om Salih Muslim onmiddellijk vrij te laten! Op dit historische moment van de strijd tegen het terrorisme en zijn aanhangers doen wij een beroep op alle Koerdische mensen in Europa en al hun vrienden om deze aanhouding te veroordelen en alle juridische procedures en democratische middelen in te zetten om de vrijheid te verkrijgen van deze Koerdische figuur van vrede en weerstand, Salih Muslim!

Algemene Raad van de PYD (Democratische Uniepartij)

F
E
E
D

B
A
C
K