Dit artikel verscheen op 17/11/16 op Knack.be.

Ludo De Brabander en Stephen Bouquin roepen ons land op om klare wijn te schenken wat de verhoudingen met Turkije betreft: ‘Vermits België Turkije als een partner beschouwt, schept dit ook plichten en verantwoordelijkheden.’

Recep Tayyip Erdogan © Reuters

Recep Tayyip Erdogan © Reuters

Toen Turkije werd geconfronteerd met een staatsgreep hebben wij deze met klem veroordeeld als een aanslag op de volkssoevereiniteit en de democratie.

Maar nu zijn wij uitermate verontrust en gealarmeerd door de arrestaties sinds het uitroepen van de noodtoestand op 20 juli 2016. Vandaag blijkt steeds meer dat de mislukte staatsgreep aanleiding geeft tot een massale zuivering die veel verder gaat dan de oorspronkelijke middens die bij de poging tot staatsgreep betrokken waren. Dat lot ondergaat ook al wie het aandurft een politieke oplossing te bepleiten van het conflict met de belangrijke Koerdische minderheid op beschuldiging van steun aan het terrorisme of zelf terrorist te zijn.

‘Wanneer vraagt België de stopzetting van de heksenjacht op iedereen die kritiek heeft op Erdogan’

Op 30 oktober werden twee burgemeesters van Diyarbakir, een stad van 1,8 miljoen inwoners, Gultan Kisanak en Firat Anli, gearresteerd en opgesloten. Meer dan 30 democratisch verkozen burgemeesters zijn vandaag opgesloten in de gevangenis.

Op 4 november werden Selahattin Demirtas en Figen Yuksekdag, co-voorzitters van de HDP, Democratische Partij der Volkeren, alsook 10 andere volksvertegenwoordigers gearresteerd. 10 parlementairen worden vast gehouden. Allen zijn lid van de HDP, een partij die erin geslaagd is de drempel van 10% te overstijgen en op 1 november 2015 59 volksvertegenwoordigers wist te verkiezen.

De HDP is de derde politieke kracht van het Turks parlement met 6 miljoen stemmen bij de laatste verkiezingen. De groene partij is één van de medeoprichters ; de HDP is lid van de Socialistische Internationale en geassocieerd lid van de PES, de Europese sociaaldemocratische familie. De HDP streeft naar een open Turkije, is pro-Europees en vertegenwoordigt Turkije in haar diversiteit als een samenleving waar Turken, Koerden, Armenen en andere bevolkingsgroepen alsook verschillende geloofsovertuigingen een plaats hebben. Volgens Erdogan is deze partij gelieerd met de PKK en het terrorisme. Dit is fundamenteel onjuist. Deze partij heeft zich altijd uitgesproken voor een politieke oplossing van het Koerdische vraagstuk en voor het hernemen van vredesbesprekingen. Voor een federaal Turkije met erkenning van de culturele rechten van minderheden.

Opflakkering van geweld

De opflakkering van geweld is een rechtstreeks gevolg van de keuze om tot polarisatie over te gaan en de vredesgesprekken definitief te begraven. Het AKP regime heeft integendeel gekozen om haar draagvlak te baseren op het Turks chauvinisme en de islam en elke oppositie de kop in te drukken.

Met het invoeren van de noodtoestand werden meer dan 102 kranten of TV zenders gesloten – zelfs een kinderzender werd opgedoekt – en heeft het regime de legale opsluitingstijd zonder proces of in beschuldigingstelling opgetrokken tot 30 dagen. Human Rights Watch veroordeelt in haar recentste rapport de sterke toename van martelingen en mishandelingen. Onlangs werden 370 NGO’s verboden, waarvan meer dan 150 die niets met de Koerdische zaak te maken hebben en evenmin met de Gülen-beweging verbonden zijn.

Het is niet de eerste keer dat verkozenen worden opgesloten wegens hun ideeën. In 1994 werd Leyla Zana alsook drie andere Koerdische verkozenen gearresteerd nadat hun parlementaire onschendbaar was opgeheven. Zij hebben tien jaar in de gevangenis doorgebracht en kregen in 1995 van het Europese parlement de Sakharov-prijs.

Vermits ons land Turkije als een partner beschouwt, schept dit ook plichten en verantwoordelijkheden. Zoals de plicht om te zeggen dat het opsluiten van journalisten, magistraten, advocaten, universitairen, syndicalisten, verkozenen betekent dat Turkije de rug toekeert aan democratische waarden die gehuldigd worden in en door de Europese Unie.

Menselijke waardigheid, gelijkheid, de rechtsstaat, het respect voor mensenrechten, met inbegrip van personen die deel uit maken van een minderheid, zijn hoogst belangrijk voor ons. Het is in naam van deze waarden dat wij stellen dat de Vlaamse, Belgische en Europese machtsbekleders de vrijlating zouden moeten vragen van de verkozenen en de stopzetting van een heksenjacht die iedereen treft die kritiek heeft op president Erdogan.

Stephen Bouquin, gewoon hoogleraar

Ludo De Brabander (woordvoerder Vrede vzw)

F
E
E
D

B
A
C
K