Blijkbaar is praten over de rechten van de mens in Iran taboe en ingaan tegen dit taboe leidt tot straffen.
Zo worden de verdedigers van de Rechten van de Mens aangehouden, gefolterd en in bepaalde gevallen gegijzeld en gedood. Wij citeren een passage uit het persbericht van 22 december 2008 van de Internationale Federatie van de bonden van de Rechten van de Mens (FIDH) en van de Wereldorganisatie tegen de foltering: " De 21ste december 2008 is het centrum van de verdedigers van de Rechten van de Mens, een lidorganisatie van de FIDH in Iran, voorwerp geweest van een brutale huiszoeking zonder bevel van een rechter en is het gesloten door de politie. Een private bijeenkomst was er gepland dezelfde dag ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Maar wat is er verborgen achter deze CVRM? Hebben we in de 21ste eeuw niet het recht om te spreken over de vrije meningsuiting, van godsdienst of overtuiging, van het recht van vakbonden, van vereniging, van organisatie, van partij, van gelijkheid van vrouwen en mannen, van vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, van de kunsten en van het recht om in de moedertaal te spreken?
Mevrouw Shirin Ebadi, Nobelprijs voor de Vrede in 2003 heeft in samenwerking met andere geëngageerde advocaten het kantoor van het centrum van de verdedigers van de Rechten van de Mens in Teheran opgericht. Het lokaal van het centrum is aangekocht met het geld dat mevrouw Shirin Ebadi heeft ontvangen voor de Nobelprijs. Men vraagt zich af wegens welk gedrag en waarom het centrum voor de Rechten van de Mens zo wordt betwist en brutaal onderdrukt door de Iraanse islamitische regering.
Deze beweging heeft drie objectieven in zijn statuten gezet:
1.Gratis verdediging van politieke gevangenen of gevangenen om poltieke redenen;
2.Ondersteuning van families van politieke gevangenen of gevangenen om poltieke redenen
3.Het regelmatig rapporteren over de schending van de Rechten van de Mens in Iran.
Omdat sinds 2 jaar de verslaggevers van de Verenigde Naties geen visum krijgen voor Iran, hebben verschillende internationale organisaties evenals de heer Ban Ki Moon gebruik gemaakt van de rapporten van CVRM als authentieke bron over de sitatuatie van de Mensenrechten in Iran dat tijdens de Algemene Vergadering van de UNO leidde tot het veroordelen van Iran voor schending van de Mensenrechten.
Wij achten de Iraanse regering verantwoordelijk voor de sluiting van het centrum van de verdedigers van de Mensenrechten in Iran en voor het mogelijk in gevaar brengen van het leven van de verdedigers van de Mensenrechten.
Ondergetekenden bevestigen persoonlijk, als politieke partij, als groep of organisatie volledige steun aan de verdedigers van de Mensenrechten in Iran en veroordelen formeel elke intimidatie, aanhouding of misprijzen tegenover deze activisten en vooral mevrouw Shirin Ebadi. We eisen van de Iraanse regering, lidstaat ondertekenaar van de Verdragen van de Verenigde Naties, onmiddellijk het bevel te geven tot heropening van het centrum van de verdedigers van de Mensenrechten in Iran.
De petitie is bekendgemaakt in het Perzisch, het Engels, het Frans, het Nederlands, het Turks, het Spaans, het Italiaans, het Russisch, en het Duits. Elke week worden de verzamelde handtekeningen gezonden naar de organisaties die hieronder vermeld worden in afwachting van de heropening van het Centrum van de verdedigers van de Mensenrechten in Iran:
1.De Verenigde Naties
2.Amnesty International;
3.De Voorzittter van het Europees Parlement;
4.De verantwoordelijken voor de Mensenrechten in het Europees Parlement;
5.De leden van het Europees Parlement;
6.De Laureaten van de Nobelprijs;
7.Alle democratische en verbannen oppositiepartijen van Iran;
8.De Vereniging van Iraanse schrijvers;
9.De Internationale media.?
Noot : uw ondertekening van deze petitie is enkel geldig als u uw voornaam en naam juist en volledig schrijft.

Deze petitie is een initiatief van de volgende verenigingen en personen:
A.Organisaties
Amnesty International België (franstalige afdeling),
De vereniging Europerse,
De internationale liga van de mensenrechten,
De stichting Abdolrahman Broumand,
De liga van de mensenrechten Iran (verbannen naar Frankrijk).
B. Personaliteiten:
1.Abghari Shahla, Professor, Life University – VS,
2.Abghari Siavash, Professorof Business Administration, Morehouse College – VS,
3.Aghelizadeh Abbas, Republikein, mensenrechtenactivist – Duitsland,
4.Allamehzadeh Reza, Filmregisseur, Schrijver – Nederland,
5.Amjadi Nastaran, vrouwenbeweging- en mensenrechtenactivist – Duitsland,
6.Araz M. Fanni, Directeur Cercle DDH & Democratie in Iran, voorzitter van Iraanse koepelvereniging in Zweden – Zweden,
7.Aryanpour Amir-Houshang, Schrijver, onderzoeker, lid van de Iraanse Nationale Planningsgroep (INPG) – VS,
8.Ashouri Dariush, schrijver en criticus – Frankrijk,
9.Philipp Bekaert, voorzitter van de vereniging van Belgische Republikeinen – België,
10.Beizaie Niloufar, Director, actress en political activist – Duitsland,
11.Choubineh Bahram, Schrijver – Duitsland,
12.Coeurnelle Didier, afgevaardigde van de Belgische Groene Partij (Ecolo) aan de Europese Groene Partij – België,
13.Darvishpour Mehrdad, professor sociologie Universiteit van Stockholm – Zweden,
14.Degati Reza, fotojournalist, "President & oprichter Ainaworld.org"-Frankrijk,
15.Feyzi Shahab, activist van DDH – Zweden,
16.Fincan Tural, lid van de Belgische Groene Partij ( ECOLO) – België,
17.Frank Emile, Amnestie International – België,
18.Geerts Nadia, oprichter van EUROPERSE en voorzitter van de vereniging van Belgische Republikeinen – België,
19.Ghasemi Akhtar, journalist en fotograaf – Duitsland
20.Gil-Avaei, Verantwoordelijk voor de afdeling van DDH EUROPERSE, dichter, schrijver -Nederland,
21.Gubin Eliane, professor emeritus aan de Universite Libre de Bruxelles – België,
22.IDJADI Jalal, professor, lid van de Groene Partij in Frankrijk,
23.Lahidji Abdel-Karim, Voorzitter van de Liga van DDHI – Frankrijk,
24.Mamedova? Tarana, Co – Chairman ?of the Greens’ Party of the Republic of Azerbaijan,
25.Mir Sattar Anwar, lid van de Europese Groene Partij en voorzitter van de Federatie Europerse – België,
26.Mohseny Parvin, vrouwenbewegingactivist, vicevoorzitter van EUROPERSE – België,
27.Nadjie Nima, mensenrechtenactivist – Zweden,
28.Nayeb Hashem Hassan, mensenrechtenactivist – Oostenrijk,
29.Ohadi Saeid, mensenrechtenactivist – Zweden,
30.Ordoukhani Abolfazl, schrijver, België,
31.Parsipur Shahrnush, schrijver, ex politieke gevangene – VS,
32.Pour-naghavi-Ali, hoofdredacteur van "Kar-Online – Nederland,
33.Puissant Jean, professor emeritus aan de Universite Libre de Bruxelles – België
34.Shams Haeri Hadi, mensenrechtenactivist,
35.Taghipoor Masoomeh, cineaste, kunstenares, dichtster en onderzoekster – Zweden.

F
E
E
D

B
A
C
K