Analyse van het Koerdisch Instituut naar aanleiding van de rellen tussen Koerden en Turken op zondag 24 maart

“De oplossing zit hem in wederzijds respect en vooral erkenning van eenieders identiteit”

Zowel in de binnenlandse pers en media, als op sociale media verschijnen vandaag heel veel opinies, geëmotioneerde meningen, halve waarheden, “framing” tot zelfs “fake news” berichten naar aanleiding van de rellen tussen Koerden en Turken gisteren in Limburg.

Het is niet aan ons als Koerdisch Instituut om duiding te geven van hetgeen er in werkelijkheid is gebeurd. Hoewel wij ons ernstig vragen stellen over de correctheid van sommige persberichten.

Bij de start van de lente vieren Koerden het jaarlijks Newroz-feest ter gelegenheid van het Koerdisch Nieuwjaar. Er gaat zeker wel enige symboliek gepaard met de Newroz-context. Het gaat om hoop naar een nieuwe start, naar vrijheid, vrede en verdraagzaamheid. Toch is de viering een doorn in het oog van bepaalde strekkingen binnen de Turkse gemeenschap in ons land. Om een heel recent voorbeeld te geven, medewerkers van Vrede vzw waren er getuigen van dat zogenaamde Turkse Grijze Wolven het Newroz-feest te Gent op 21 maart trachtten te verstoren. Vanuit die extreme hoek valt geen verdraagzaamheid te verwachten.

Onze binnenlandse pers heeft het – al dan niet terecht – over een provocatie ten aanzien van de Turkse gemeenschap wanneer Koerden met vlaggen van PKK-leider Abdullah Ocalan paraderen. Jammer genoeg lezen wij nooit in onze pers dat Turkse ultranationalisten met een overvloed aan Turkse vlaggen aan gelijkaardige provocatie doen in overwegend Koerdische wijken. Hierbij schuwen zij het beruchte handgebaar (het grijze wolventeken) niet. Het fanatisme en fundamentalisme van Grijze Wolven en hun sympathisanten is bijzonder verontrustend. Zij vormen niet alleen een gevaar voor de Koerden maar ook voor de democratische samenleving in ons land.

Politie en ordediensten weten doorgaans wel vanuit welke hoek de agressie mag worden verwacht. Het Koerdisch Instituut vraagt dan ook dat de ware agressoren van incidenten zoals gisteren worden aangepakt, en niet diegenen die in de onderdrukking staan.

De analyse en overtuiging van het Koerdisch Instituut is als volgt: zolang er van Turkse zijde ontkenning en onwil is om de kwestie op een diplomatieke en vreedzame manier aan te pakken, en zolang er tussen de rivaliserende partijen geen wederzijds respect is voor eenieders eigenheid en identiteit, dan zal er ook nooit een oplossing voor dit conflict komen. Niet in ons land, niet in Europa, en al zeker niet in Turkije.

F
E
E
D

B
A
C
K