”WELATO ”. HELBEST Û MÛZÎQA K’EREMÊ ANQOSÎ. DİSİTRÊN: K’EREMÊ ANQOSÎ Û ROZA GERGERÎ.

ARANJÊK’AR: T’ÊKOYÊ KORKOTÎ.

 

F
E
E
D

B
A
C
K