21 november 2022

In overleg met het Koerdistan Nationaal Congres (KNK) heeft het Koerdisch Instituut Brussel (Koerdisch Instituut) zich gericht tot zowel Europese als Belgisch-federale parlementariërs van de diverse fracties om te helpen een einde te stellen aan de nieuwe militaire agressie vanuit Turkije. Het betreft vanzelfsprekend de luchtaanvallen en bombardementen op de Koerdische regio in Noordoost-Syrië (Rojava) dat het Turks leger uitvoerde gedurende de nacht van 19 op 20 november jl.

Een militaire operatie gericht tegen Autonome Regio van Noordoost-Syrië is iets wat de lokale autoriteiten en bevolking in Rojava al lang vreesden. Het Turkse regime en president Erdogan waren deze barbaarse aanvallen al langer aan het voorbereiden.

De terroristische aanslag in Istanboel op 13 november was heel duidelijk het voorwendsel. Een aanslag die niemand opeiste, maar Erdogan was er uiteraard als de kippen bij om de Koerdisch Arbeiderspartij (PKK) en meteen ook de Volksbeschermingseenheden (YPG) en Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden (YPJ) te beschuldigen. Eenheden die ons tot op vandaag nog steeds beschermen tegen het terrorisme van ISIS.

De catastrofale resultaten van de luchtaanvallen van 20 november kan u hieronder terugvinden in een bijgevoegd rapport opgesteld door de dienst Buitenlandse Zaken van de Autonome Administratie van Noordoost-Syrië. Wij voegen hier ook een beknopt incidentenrapport aan toe vanwege de ‘Rights Defense Initiative Organization’, en een oproep vanwege het Koerdistan Nationaal Congres dat gericht is aan de VN, EU, NAVO en de VS.

Het Koerdisch Instituut is ervan overtuigd dat de aangeschreven politici dit zinloze geweld ook veroordelen en verzoeken hen daarom om dit zo spoedig mogelijk aan te kaarten in de schoot van het Europees Parlement of bij het federale ministerie van Buitenlandse Zaken, opdat zij Turkije zouden aanmanen om deze agressie onmiddellijk te stoppen.

Downloaden (PDF, 1.45MB)

Downloaden (PDF, 200KB)

Downloaden (PDF, 517KB)

F
E
E
D

B
A
C
K