PERSBERICHT – Koerdisch Instituut – 23 april 2024

Is er ooit enig bewijs geleverd van gevaar voor terroristische activiteiten vanwege de Koerdische diaspora in België en de ons omliggende landen? Is men er zich eigenlijk goed van bewust waar het reële gevaar voor onze westerse democratie zich verschuilt? Gaat het westen zich blijven vergissen van vijand?

Het Koerdisch Instituut stelt zich stevig al deze vragen naar aanleiding van de bijzonder brutale inval door de federale politie bij twee Koerdische TV-studio’s in Denderleeuw (Sterk TV en Medya News). Het machtsvertoon en de agressie waren ongezien en verbijsterend. Meer dan 200 politiemensen waaronder speciale eenheden werden afgelopen nacht ingeschakeld, tot zelfs een waterkanon. Medewerkers van de TV-kanalen werden geboeid, opgepakt en verhoord. Technisch materiaal en laptops werden in beslag genomen en deuren vernield.

Volgens het federaal parket was al dat zinloos geweld op vraag van Frankrijk dat een onderzoek voert naar de financiering van terrorisme. En hiermee komen we weer op de vragen die wij ons eerder stelden. Er werd nog nooit aangetoond dat de 2 geviseerde TV-zenders enige band zouden hebben met terrorisme. Sterk TV en Medya News doen aan verslaggeving over hetgeen er op dagelijkse basis gebeurt in de Koerdische regio’s. Regio’s waar Koerden en andere minderheden voortdurende repressie en militaire aanvallen te verwerken krijgen.

Frankrijk zou er bovendien beter aan doen om zich te richten op een andere vijand. Wij verwijzen naar de moorddadige aanslagen in 2022 in een Koerdisch cultureel centrum te Parijs waarbij drie mensen het leven lieten. En laat ons de moord op drie Koerdische vrouwen in 2013 niet vergeten. Ook dat was in Parijs. Zowel de Franse procureur als de minister van Binnenlandse Zaken waren toen op de hoogte dat de Turkse inlichtingendienst (MIT) achter deze aanslagen zat. Dat getuigde bovendien de Franse advocaat Antoine Comte. Als dat geen staatsterrorisme vanwege Turkije op Frans grondgebied is!

Wat ons eigen land betreft stelt het Koerdisch Instituut zich de vraag waarom men het opkomend Turks extremisme en islamitisch fundamentalisme ongemoeid laat. Is men zich werkelijk niet bewust van het feit dat sympathisanten van de Turkse Grijze Wolven zich blijven infiltreren in zowat al onze strategische sectoren? In de politiek, bij justitie, de federale en lokale politie, het bedrijfsleven, de sociaal-culturele sector, enz. Gaan onze overheden blijven tolereren dat er voortdurende haatspraak wordt verkondigd in de Turkse Diyanet-moskeeën die verspreid zijn over heel het land? Onverdraagzaamheid, homofobie en vrouwonvriendelijkheid zijn er quasi wekelijkse kost. Beseft men in West-Europa dat het net de Koerden zijn die ons behoeden van een nieuwe golf van extreem terrorisme vanwege de Islamitische Staat?

Jammer genoeg is met dit alles het bewijs weerom geleverd dat de druk op de Europese Unie vanwege het Turks regime van Erdogan steeds maar blijft toenemen. Dat de EU hieraan toegeeft is een gigantische strategische fout. Ergens in de toekomst zal het westen dit moeten toegeven, maar dan zal het te laat zijn vrezen wij.

F
E
E
D

B
A
C
K