De Internationale Gemeenschap mag haar aandacht voor de Koerdische regio’s niet verliezen

Het meest in het oog springende bewijs hiervan is het bloederige incident met Islamitische Staat (IS) in de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië (AANES). Op 20 januari jl. startte IS een militaire operatie en voerde een aanval uit op de Al-Sina’a gevangenis nabij de stad Hasakah in het noorden van Syrië. Het was ongetwijfeld een poging om de 5.000 IS-leden die daar zijn opgesloten te bevrijden, de veiligheidssituatie in de AANES-gebieden te destabiliseren en IS een kans te geven de macht en territoriale controle terug te grijpen.

De door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) kregen de situatie terug onder controle. Maar de uiteindelijk balans is niet te onderschatten. We verwijzen hierbij naar het overzicht van “De strijd om Hasakah” dat u terug kan vinden op deze webpagina van het Rojava Information Center.

De globale dreiging van ISIS – Risico’s en oplossingen

Het zware incident in Hasakah bewijst opnieuw dat de situatie in de AANES een tikkende tijdbom is en een reëel gevaar vormt, niet alleen voor de regio maar voor het hele westen. Wanneer wij het over IS hebben, dan praten we tenslotte toch over de gevaarlijkste terroristen ter wereld. In de AANES zitten er naar schatting 12.000 IS-terroristen opgesloten.

De Syrisch Democratische Raad (SDC) wijst al jaren op dit meer dan ernstige gevaar. In een onlangs uitgebracht gedetailleerd rapport beschrijft de SDC niet alleen de globale dreiging als gevolg van deze situatie, maar schuift ook heel wat oplossingen voor deze crisis naar voren. Wij raden eenieder aan om eens een blik te werpen op het rapport van de SDC (zie lager).

Downloaden (PDF, 189KB)

F
E
E
D

B
A
C
K