Achterflap DK 90 - Koerdistan Cultuurweek

Uitnodiging Koerdistan Cultuurweek 2016

Geachte Mevrouw
Geachte Heer

In september 2016 wordt voor de derde maal de Koerdistan Cultuurweek georganiseerd. Deze week is steeds een unieke gelegenheid om bij te leren over een bijzondere regio en om waardevolle internationale contacten te leggen. Maar de Cultuurweek is in de eerste plaats een feest, voor de stad en voor iedereen die deelneemt.

Van 22 t.e.m. 25 september vinden er tal van activiteiten plaats op het Spanjeplein en op verschillende culturele locaties in Brussel, waaronder concerten, tentoonstellingen, seminaries, film-, dans- en theatervoorstellingen, kinderactiviteiten, enzoverder. U vindt het programma op www.kurdistancultureweek.com.

De Koerdistan Cultuurweek 2016 gaat op donderdag 22 september van start met een feestelijke openingsreceptie in de prachtige Rotonde Bertouille in BOZAR. Tijdens deze receptie kunt u genieten van traditioneel Koerdisch eten, muzikale begeleiding en een tentoonstelling van de werken van Jonas Staal, beeldend kunstenaar en initiatiefnemer van New World Summit.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze unieke avond. Gelieve uw aanwezigheid voor de openingsreceptie ten laatste dinsdag 20 september te bevestigen via [email protected].

Op vrijdag 23 september organiseren we daarenboven een internationale conferentie in het Vlaams Parlement over het recht op onderwijs in de moedertaal voor Koerden. Deze conferentie sluit het Erasmus+ project ‘Ez mefe xwe dizanim! I Know my rights!’ af, dat het Koerdisch Instituut de afgelopen twee jaar organiseerde met drie internationale partners. Inschrijven hiervoor kan eveneens via [email protected], ten laatste dinsdag 20 september.

We kijken er alvast naar uit om samen met u de derde editie van de Koerdistan Cultuurweek onvergetelijk te maken!

Met vriendelijke groeten,

Derwich M. Ferho
Voorzitter Koerdisch Instituut te Brussel

Invitation Semaine Culturelle du Kurdistan 2016 

Chère Madame
Cher Monsieur

En septembre 2016 aura lieu la troisième édition de la Semaine Culturelle du Kurdistan. Cette semaine est toujours une occasion unique de découvrir et mieux connaitre la région, mais aussi de rencontrer et d’échanger des personnalités des organisations œuvrant pour cette culture. Mais avant tout, c’est une fête !

Du 22 au 25 septembre, de nombreuses activités auront lieu à la Place d’Espagne et dans divers endroits culturels : des concerts, des expositions, des séminaires, du cinéma, du théâtre, la danse, des activités pour enfants, etc. Vous trouverez le programme complet sur www.kurdistancultureweek.com.

La Semaine Culturelle du Kurdistan 2016 commencera avec une réception d’ouverture festive dans la magnifique Rotonde Bertouille à BOZAR. Lors de cette réception, vous pourrez savourer des plats traditionnels kurdes, avec un accompagnement musical et une exposition des travaux de Jonas Staal, artiste visuel et créateur de New World Summit.

Nous vous invitons cordialement à participer à cette soirée unique. Veuillez confirmer votre présence au plus tard mardi 20 septembre par mail à l’adresse suivante : [email protected].

En plus, vendredi 23 septembre nous organisons une conférence internationale dans le Parlement Flamand sur le droit de l’éducation dans la langue maternelle pour les Kurdes. Cette conférence est la conclusion du projet d’Erasmus+ ‘Ez mefe xwe dizanim! I Know my rights!’, que l’Institut Kurde a organisé les deux années passées avec trois partenaires internationaux. Veuillez confirmer votre présence aussi au plus tard mardi 20 septembre par mail à l’adresse suivante : [email protected].

Nous sommes déjà impatients de faire avec vous de la Semaine Culturelle du Kurdistan 2016 une édition inoubliable !

Cordialement,

Derwich M. Ferho
Président de l’Institut Kurde de Bruxelles

Downloaden (PDF, 7.97Mo)

F
E
E
D

B
A
C
K