Photo ANF

Terwijl de eindstrijd om de bevrijding van Raqqa, de officieuze hoofdstad van de Islamitische Staat in Syrië, in alle hevigheid is losgebarsten, hebben de Syrische Koerden en hun Arabische, christelijke, Turkmeense en andere bondgenoten dringend internationale hulp nodig, niet enkel militair, maar ook diplomatiek en humanitair. Ook onze politici kunnen hen op verschillende manieren helpen! Daarnaast willen we onze politici ook vragen de zwaar getroffen Yezidi-bevolking van Shengal (Sinjar) in Irak te ondersteunen.

“Wij vechten tegen de Islamitische Staat omdat dit nu eenmaal het enige juiste is wat we kunnen doen, maar we hebben onze overwinningen met veel doden betaald. We hebben nu al duizenden van onze jonge mannen en vrouwen verloren in de strijd, en we weten dat vele honderden meer van hen zullen sterven in Raqqa. Eens we die strijd gewonnen hebben, zal Amerika dan toegeven aan de Turkse druk en ons in de steek laten, ondanks deze opoffering?”

Sinam Mohamad, Buitenlands afgevaardigde voor de Democratische Federatie van Noord-Syrië,

Opiniestuk in The New York Times van 11 mei 2017 (lees hier het volledige opiniestuk)

  1. Medische ondersteuning in frontlinies

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn begin juni begonnen aan het eindoffensief voor de bevrijding van Raqqa. De SDF zijn een multi-etnisch en religieus gemengd leger, dat onder meer bestaat uit Koerden, Arabieren, Turkmenen en Assyrische christenen en waarvan de ruggengraat gevormd wordt door de overwegend Koerdische Volksverdedigingseenheden (YPG/YPJ). De SDF wisten gesteund door de Internationale Coalitie verschillende grote steden te bevrijden van IS, waaronder Manbij en Tabqa, doch tegen een zware prijs in mensenlevens, helaas vaak door een schrijnend tekort aan medische materiaal, medicijnen en hulpverleners. Volgens internationale vrijwilligers overlijden meer dan de helft van de SDF-soldaten aan eenvoudige schotwonden, omdat het medische materiaal ontbreekt om het bloeden te stelpen. Deze doden zouden gemakkelijk te voorkomen zijn door het verstrekken van medisch materiaal zoals de trauma kits die zo courant zijn in de meeste legers. Uiteraard kunnen de SDF-milities alle militaire steun gebruiken die ze kunnen krijgen in deze uiterst zware strijd tegen IS, maar ook medische hulpverlening aan het front zou talloze mensenlevens kunnen redden!

Onze regering zou de SDF kunnen steunen in hun strijd tegen IS door het verstrekken van medische materialen, medicijnen en/of medische bijstand aan de frontlinies.

  1. Humanitaire noodhulp aan de regio

Daarnaast is er dringend nood aan humanitaire hulpverlening voor de hele regio van de Democratische Federatie van Noord-Syrië (Rojava). Enkele honderdduizenden interne Syrische vluchtelingen zochten de afgelopen jaren hun toevlucht tot de overwegend Koerdische regio’s in het noorden van Syrië en verwacht wordt dat dit aantal verder zal toenemen naarmate de slag om Raqqa vordert. Ook tienduizenden vluchtelingen uit Mosul (Irak) zochten reeds een veilig onderkomen in Rojava.

Onze regering zou de SDF kunnen steunen in hun strijd tegen IS door het verstrekken van humanitaire hulp aan de Democratische Federatie van Noord-Syrië.

  1. Opheffing economische blokkade

We vragen uw hulp om de blokkade op te heffen door de Iraaks-Koerdische administratie die de grens controleert ervan te overtuigen dat ze de goederen doorlaten die we nodig hebben voor de reconstructie en om de bevolking hier te voeden, inclusief de honderdduizenden vluchtelingen die een veilig onderkomen hebben gezocht in Rojava.”

– Sinam Mohamad –

De economische blokkade die zowel door Turkije als door diens regionale bondgenoten werd opgelegd aan de Democratische Federatie van Noord-Syrië (Rojava) zorgt ervoor dat noch humanitaire hulp, noch de broodnodige reconstructiematerialen, over de grens geraken.

Onze regering zou de bevolking van de Democratische Federatie van Noord-Syrië kunnen steunen door druk uit te oefenen op de betrokken machten om de grens open te stellen voor hulpgoederen, medicijnen en reconstructiematerialen.

  1. Diplomatieke erkenning

“Elke dag zetten onze strijders hun leven op het spel voor de waarden van gelijkheid en democratie. We zijn dankbaar voor militaire hulp, maar deze zal niet volstaan om een blijvende vrede te garanderen. Dus roepen we (…) op om een federaal Syrië te ondersteunen als weg naar vrede. (..) En we vragen jullie om ons diplomatiek te erkennen en om ons toe te laten tot de vredesonderhandelingen.”

– Sinam Mohamad –

Ondanks het feit dat de SDF en de administratie van de Democratische Federatie van Noord-Syrië in de frontlinie staan in de strijd tegen IS, ondanks het feit dat zij over een aanzienlijk grondgebied beschikken en een belangrijke politieke en militaire speler zijn in Syrië en ondanks hun streven naar een vredevolle, federale, seculiere en democratische toekomst voor het land, blijven de vertegenwoordigers van de Democratische Federatie van Noord-Syrië door Turkse druk geweerd van de VN-vredesonderhandelingen in Genève.

Onze regering kan de politieke vertegenwoordigers van de Democratische Federatie van Noord-Syrië steunen door hen diplomatiek te erkennen en door te ijveren voor hun deelname aan de VN-vredesonderhandelingen.

  1. Bescherming tegen Turkse aanvallen

(…) en om ons jullie woord te geven dat jullie ook na de bevrijding van Raqqa. zullen verhinderen dat Turkije probeert te vernietigen wat we hier hebben opgebouwd. Kortom, wij vragen, als een volk dat een generatie van zijn jongeren heeft opgeofferd om IS te verslaan en een democratische toekomst te creëren voor Syrië: zullen jullie ons steunen?”

– Sinam Mohamad –

Het Turkse regime en de door hen gesteunde milities die het noorden van Aleppo bezetten, waaronder verschillende jihadistische groeperingen, blijven aanvallen uitvoeren op de Koerdische regio’s. Onlangs raakte bekend dat het Turkse leger een invasie van de overwegend Koerdische regio in het noorden van Syrië plant, waarbij mogelijks gewacht wordt tot nadat de SDF Raqqa bevrijd hebben.

Onze regering kan de SDF steunen in hun strijd tegen IS door duidelijk te stellen dat een Turkse aanval op de Democratische Federatie van Noord-Syrië niet getolereerd zal worden, een mogelijke piste hiertoe is de creatie van een “safe zone” in deze regio. Onze regering kan kortom helpen voorkomen dat de Syrische Koerden, die hun leven opofferen in de strijd tegen IS, wederom een mes in hun rug krijgen, zoals al zo vaak in de tragische geschiedenis van de Koerden gebeurd is.

  1. Ondersteuning van de Yezidi in Shengal (Sinjar, Irak)

In augustus 2014 pleegde de Islamitische Staat een genocide tegen de Yezidi-bevolking van Shengal (Sinjar) in het noorden van Irak. Tot op vandaag verblijven de meeste overlevenden nog steeds in vluchtelingenkampen, deels doordat IS tot voor kort de zuidelijke dorpen nog onder controle had, maar ook door de officieuze economische blokkade die aan Shengal werd opgelegd. Deze politiek werd door zowel Yezidi-hulporganisatie Yazda als Human Rights Watch veroordeeld.

Onze regering kan de Yezidi-gemeenschap helpen door hun legitieme roep om zelfbeschikking diplomatiek te ondersteunen, door de economische blokkade aan te kaarten en door de wederopbouw van de volledig verwoeste stad Shengal financieel te steunen.

 

Koerdisch Instituut vzw, Brussel, 13 juni 2016

 

Koerdisch Instituut vzw

Bonneelsstraat 16, 1210 Brussel

T. :+32(0) 2 230 34 02 F. :+32(0)2 231 00 97

Voorzitter Derwich M. Ferho: [email protected]

Stafmedewerkers: [email protected]

Website: www.kurdishinstitute.be  Facebook: https://www.facebook.com/kibrussels/

Twitter: https://twitter.com/KoerdInstBxl

F
E
E
D

B
A
C
K