Armoede in Brussel / Pauvreté à Bruxelles, Jan Béghin

Armoede in Brussel / Pauvreté à Bruxelles, Jan Béghin

Voorwoord Riccardo Petrella Commentaren van Geert van Istendael, Karel Gacoms, François Martou * Presentatie maandag 15 mei om 10.30 uur, in de polyvalente zaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel. * Sprekers: Jan Béghin, Derwich...
X
F
E
E
D

B
A
C
K