Een boeiende kijk op de Koerdische regio’s

Ons Instituut geeft voordrachten en lezingen over heel Vlaanderen

We nemen de deelnemers mee doorheen het uitgestrekte Koerdistan.

Het Koerdisch Instituut past zich aan het doelpubliek en hun interesses aan. De focus kan gericht zijn op het geschiedkundige, op geografische en culturele aspecten en/of op de etnisch-religieuze diversiteit van de regio. Ander publiek heeft dan weer interesse in meer actuele thema’s: de actualiteit in Turkije, Syrië, Irak, Iran of Kaukasus, de geopolitieke krachtsverhoudingen, de Koerdische strijd voor gendergelijkheid en vrouwenrechten, de huidige situatie met Islamitische Staat, enz. Of een combinatie van al deze thema’s? De exacte thematiek is bijgevolg vooraf af te spreken.

Koerdistan is bij uitstek de expertiseregio van het Koerdisch Instituut. Ons Instituut beschikt over een uitgebreid netwerk aan gastsprekers met academische, politieke of journalistieke achtergrond.

Desgewenst kan de lezing aangevuld worden met filmfragmenten, een infostand, een vraaggesprek of een debat. We maken het heel graag interactief onder alle deelnemers.

Kosten: een kilometervergoeding wordt niet aangerekend. Vaste sprekerskosten komen neer op € 150,00. U kan er anderzijds voor opteren om te doneren voor wederopbouwprojecten in de zwaar getroffen Koerdische regio’s. In dat geval worden er geen sprekerskosten aangerekend.

Externe spreker(s): het Koerdisch Instituut werkt nauw samen met academici, schrijvers, journalisten, politici en diplomaten die elk in hun domain beschikken over een stevige expertise. Indien er voor een heel specifiek thema beroep wordt gedaan op een externe spreker, gelieve ons te contacteren om de kosten voor de betreffende spreker af te stemmen.

​Waarom de activiteit niet uitbreiden tot een lekker Koerdisch of Armeens etentje (zie gastentafel) of luistert u deze op met folkloristische muziek of een tentoonstelling?

 
‘Online’ informatiesessies via ‘webinar’

De hogervermelde voordrachten/lezingen kunnen probleemloos ‘van op afstand’ doorgaan. Het Koerdisch Instituut beschikt over aangepast presentatie- en beeldmateriaal om een ‘online’ informatiesessie of webinar op te zetten.

Er kan gebruik gemaakt worden van onze Zoom-licentie waarbij een max. van 100 personen online kunnen deelnemen.

Voor een webinar worden geen sprekerskosten aangerekend, tenzij er geopteerd wordt voor een ‘externe spreker’ (zie hoger)

Geïnteresseerd?

Stuur ons een berichtje

Opties

F
E
E
D

B
A
C
K