Conferenties en Interparlementaire Werkgroepen

Om zoveel mogelijk beleidsmakers te bereiken en invloed uit te oefenen op de besluitvorming organiseert het Koerdisch Instituut regelmatig conferenties.

Wist je dat?

We zijn actief in Vlaanderen met de Interparlementaire Werkgroep de Koerden (IPWK) die 4 keer per jaar samenkomt. Tijdens het IPWK geven gespecialiseerde gastsprekers eerstehands informatie over de actuele situatie in de Koerdische regio’s aan politici, parlementaire medewerkers, academici, geïnteresseerde burgers en journalisten.

Deze bijeenkomsten staan open voor alle politieke partijen, ngo’s, socio-culturele organisaties en activisten.

Op Europees niveau brengen we samen met onze partners van het EU Turkey Civic Commission brandende actuele onderwerpen onder de aandacht op conferenties in het Europees Parlement en wijzen we Europa op hun verantwoordelijkheid. Daarnaast organiseren we tal van conferenties over mensen en volkerenrechten.

Verslagen IPWK

Geïnteresseerd?

Stuur ons een berichtje

Opties

F
E
E
D

B
A
C
K